Världspremiär för fjärrstyrd konferenstelefon

CEBIT ´95
8-15 mars Hannover
Hall 13, monter F24

Världspremiär för fjärrstyrd
konferenstelefon

En ny generation konferensutrustning kan bli ett internationellt genombrott för telefonkonferenser. Det hoppas det svenska elektronikföretaget KonfTel, som nu blir först i världen med att lansera fjärrkontrollstyrda telefonkonferenssystem.
I stället för att ta upp plats på ett bord monteras det trådlösa systemet hängande ned från taket. De två produkter som nu lanseras är tänkta att bli självklara inslag i varje kontors- och konferensrum.

De nya produkterna är dels en högtalarenhet för kontorsrum upp till 25 kvadratmeter (KonfTel Conference unit 100), dels ett komplett system för större konferenser (KonfTel Conference system 300).
Denna nya generation telefonkonferensutrustning arbetar liksom föregångarna under full duplex, vilket möjliggör kommunikation utan talväxling eller taldämpning. Tack vare modern, digital processorteknik elimineras dessutom alla ekoljud på linjen och i rummet, samtidigt som ljudåtergivningen automatiskt anpassas till konferenslokalens akustik och rådande ljudförutsättningar.

Sköts med fjärrkontroll
- Närvarokänslan blir total, som om alla konferensdeltagare fanns i samma rum. Det större systemet är dessutom det enda i sitt slag som kan monteras i tak. Uppringning, ljudvolym, sekretessfunktion, m m, sköts med en sladdlös, infrarödstyrd fjärrkontroll och inga apparater eller sladdar behöver vara i vägen på konferensbordet, berättar Johan Carlander, VD för KonfTel Marketing AB.
Med informationsteknologins snabba utveckling har arbetsmetoderna förändrats inom näringsliv och förvaltning. I stället för att transportera människor till konferenser förflyttas informationen i allt högre
grad till människorna.
- Konferens per telefon är ett smidigt och mycket kostnadseffektivt sätt att utbyta information. Men det förutsätter system som ger hög närvarokänsla och är
enkla att hantera. Dit har vi nått nu, säger Johan Carlander.

Oändliga möjligheter
Sedan KonfTel grundades 1988 har tre generationer
telefonkonferenssystem utvecklats och lanserats.
Användningsområdena är många. Svenska domstolar sparar miljonbelopp i rättegångskostnader genom att förhöra vittnen per TeleWitness, en föregångare till det system som nu lanseras. Sjukhus och invandrarmyndigheter använder konferenstelefoner för akut kommunikation via tolk med patienter och asylsökande.
- Dagens teknik erbjuder oändliga möjligheter, vilket minskar behovet av fysisk närvaro i allt fler sammanhang, spår Johan Carlander.

Bildtext: Det trådlösa systemet kan monteras på vägg eller hängande ned från tak och är utrustat med full duplex och digital processorteknik. Enligt tillverkaren ger detta total närvarokänsla i konferenslokaler upp till 70 kvadratmeter.

För ytterligare information, kontakta:
Gunnar Ekström
KonfTel AB, Umeå
Tel:090-13 65 64

eller

Johan Carlander
KonfTel Marketing AB
Box 170
190 46 Stockholm-Arlanda
Tel: 08 797 77 80
Fax: 08 797 77 83

Denna text finns tillgänglig på diskett i 3,5”-format (Word 5.1a) formaterad för Macintosh-datorer och PC.

Popularitet:

röst data

Du kan inte ge feedback på denna artikel.

Publications