BEZDRÔTOVÉ MONITOROVANIE MAZANIA SVETOVÁ NOVINKA!

/ins WLubeMon sleduje, aby sa správne množstvo maziva privádzalo v správny čas do ložiska - základné kritérium pre spoľahlivý systém mazania.

Systém pracuje úplne nezávisle a je schopný monitorovať všetky typy tukových systémov mazania, vrátane ručného mazania.

Merač (LubeMon) je k dispozícii už niekoľko rokov, ale s káblovým prenosom. Nevýhodou sú vysoké náklady na inštaláciu káblov, ako aj riziko poškodenia káblov.

WLubeMon obsahuje presný merač tuku, ktorý meria množstvo maziva dodávaného do mazacieho miesta. Merač pravidelne bezdrôtovo komunikuje s riadiacou jednotkou. Systém poskytuje alarm aj pri príliš vysokom a príliš nízkom objeme dodávaného maziva, ako aj štatistiky a záznamové funkcie.

Riadiaca jednotka môže monitorovať až 20 individuálnych meračov a bežne má dosah 75 metrov. Podmienka pre každý merací prístroj je zreteľne zobrazená na ovládacej jednotke. Riadiaca jednotka je veľmi užívateľsky prívetivá a má farebný displej

Batéria vydrží najmenej 15 rokov

Sme presvedčení, že s týmto systémom sa vyhneme mnohým nákladným zlyhaniam ložísk, pretože užívateľ bude upozornení už pri prvej príležitosti chybného mazania.

 

Pre ďalšie informácie: kontaktujte Niklasa Rehna na adrese niklas@assalub.se

 

Assalub AB
Prästängsvägen 15,597 30 Åtvidaberg
Tel: +46 120 358 40  
Email: info@assalub.se   
Internet: www.assalub.se

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Assalub Logo

Prästängsvägen 15,597 30 Åtvidaberg
Tel: +46 120 358 40  
Email: info@assalub.se   
Internet: www.assalub.se

Publications