High-tech výroba nástrojov s 5-osovými obrábacími centrami Hermle

/INS. S kontinuálnou inštaláciou 5-osových vysokovýkonných CNC obrábacích centier Hermle premieňa Hirschmann Automotive svoje technické inovácie na vysokokvalitné mechatronické produkty efektívnejšie než kedykoľvek predtým.

Až päť naraz: pre obrobky od 5 x 5 x 10 mm až do 1,5 tony

To tu ešte nebolo ani u Hermle: Hirschmann Automotive si objednala balík piatich top moderných 5-osových CNC vysokovýkonných obrábacích centier konštrukčného radu C, v ktorom sú zastúpené modely C 12 U, C 22 U, C 32 U, C 42 U a C 52 U. V maximálne individuálnej miere takto pokrýva široký pracovný rozsah obrábania od niekoľkých milimetrov až po veľkoformátové 1,5-tonové diely v rámci výroby nástrojov s rozmermi 500 x 1000 mm. Keďže pracovné rozsahy jednotlivých veľkostí strojov sa vo svojich okrajových pásmach zakaždým o slušný kus prekrývajú, je možné vysoko flexibilné využívanie frézovacích kapacít na všetky bezprostredne požadované obrábania či ich prispôsobovanie podľa priorít.

Užitočné synergie pre vysokú akceptáciu a vyššiu produktivitu

Všetky stroje disponujú novým riadením Heidenhain TNC 640, NC naklápacími kruhovými stolmi, uchyteniami nástroja HSK A 63, hlavnými vretenami s otáčkami do 18000 ot./min. a funkciami ACC (funkcia regulátora na redukciu chvenia nástroja pri obrábaní v závislosti od konkrétneho procesu) a AFC (adaptívna regulácia posuvu dráhového posuvu v závislosti od príslušného výkonu vretena a ďalších procesných parametrov/dát). Viacnásobný pozitívny účinok má zhodnosť koncepcie a výbavy obrábacích centier Hermle, ako aj skúsenosti v každodennej praxi. Predovšetkým školenie na 5-osových CNC vysokovýkonných obrábacích centrách je veľmi blízke praxi a efektívne, a takto je hneď od začiatku zaručená vysoká akceptácia. Pri našej vysokokvalifikovanej obsluhe, vzhľadom na procesné komponenty stroje-nástroje-obsluha, konštatujeme vysokú mieru identifikácie a silnú dôveru, čo sa v konečnom dôsledku odráža aj v maximálnom objeme triesok, inak povedané vysokej produktivite.

S 5-osovými CNC vysokovýkonnými obrábacími centrami do budúcnosti

"Musíme sa orientovať sa podľa výkonnosti externých výrobcov nástrojov a musíme mať neustále náskok," hovorí Andreas Bolter, vedúci výroby nástrojov a výroby zariadení v Rankweili. Koncentrácia na prémiový segment automotive s menšími až strednými počtami kusov vstrekolisovaných dielov predstavuje veľkú rozmanitosť variantov a teda nástrojov. "Keďže sme s dvoma obrábacími centrami Hermle typu C 20 U, pričom jedno z nich je vybavené systémom zásobníka nástrojov a manipulácie IH 60, zaznamenali za viacročné obdobie veľmi dobré skúsenosti, čo sa týka výkonu a predovšetkým tiež servisu, zvolili sme si Hermle za partnera a na základe 5-osových CNC obrábacích centier sme odštartovali rozsiahly investičný program."

HIRSCHMANN AUTOMOTIVE

V siedmych závodoch Hirschmann Automotive GmbH z Rankweilu v Rakúsku, Česku, Rumunsku (2 závody), Maroku, Číne a čoskoro v Mexiku pracuje v oblasti vývoja a výroby okolo 4500 zamestnancov. V Rankweili sídli vedenie podniku, administrácia, vývoj a výroba konektorových systémov, senzoriky, foriem pre vstrekolisovanie a mechatronických konštrukčných celkov. Centrálnu funkciu v závode v Rankweili zaujíma so svojimi 170 špecialistami oddelenie výroby nástrojov, prevádzkových prostriedkov a zariadení. Tu sa zbiehajú všetky nitky, od nápadu, cez vývoj produktu, výrobu prototypových/vzorových dielov, výrobu nástrojov pre vstrekolisovanie, až po stavbu montážnych zariadení a automatov.

MASCHINENFABRIK BERTHOLD HERMLE AG

Hermle AG je renomovaná firma, ktorá zaujíma vedúce postavenie tak vo vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom meradle. Vďaka stále novým inováciám sa Hermle radí k vedúcim výrobcom obrábacích centier. Obrábacie centrá Hermle sú úspešne nasadené po celom svete viac než 25000-krát. Hustá distribučná a servisná sieť garantuje vo všetkých dôležitých krajinách zázemie pre partnerstvo priamo na mieste. Stroje Hermle sa vyrábajú na juhozápade Nemecka, v prostredí, ktoré je po generácie domovom presnej mechaniky a výroby strojov. Obrábacie centrá Hermle slúžia na racionálne obrábanie nástrojov, foriem a sériových dielov. Vďaka svojej kvalite a vysokej precíznosti sa nasadzujú v nespočetných výrobných oblastiach, najmä tiež v náročných oblastiach, ako je lekárska technika, výroba strojov, optický priemysel, letecký, automobilový, pretekársky priemysel a u ich dodávateľov.
www.hermle.de

Celý článok nájdete v rámci: http://www.hermle.de/cms/en/info_center/press__news/user_reports/getPrm/selection/2504/

Obrázok 1: ukazuje najväčšie 5-osové vysokovýkonné CNC obrábacie centrum C 52 U vo výrobe nástrojov firmy Hirschmann Automotive GmbH v závode v rakúskom Rankweili, určené na kompletné 5-osové/5-stranové obrábanie obrobkov do priemeru 1000 mm a výšky 810 mm

Obrázok 2: ukazuje pracovný priestor 5-osového CNC vysokovýkonného obrábacieho centra C 52 U s NC naklápacím kruhovým stolom 1150 x 900 mm pre veľké diely s hmotnosťou až do 2000 kg

Obrázok 3: ukazuje v smere zľava doprava Gerharda Zecha, vedúceho odborného úseku výroby prevádzkových prostriedkov, Markusa Gappa, vedúceho skupiny frézovne, obaja z Hirschmann Automotive GmbH, Floriana Königa, z Vertrieb Österreich/Südtirol u Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, a Andreasa Boltera, vedúceho výroby nástrojov a výroby zariadení Hirschmann Automotive GmbH, pred vlajkovou loďou C 52 U frézovne v závode v rakúskom Rankweili

Obrázok 4: ukazuje produktovú skupinu špeciálnych káblových zostáv. Na rozhraní medzi suchou a vlhkou oblasťou (zrkadlo), v mnohých kritických priestorových situáciach (kľučka dverí, osvetlenie) a v silne namáhanom prostredí (tlmiče).

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG

Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim / Nemecko
info@hermle.de
www.hermle.de

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Image result for hermle logo

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG

Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim / Germany
info@hermle.de
www.hermle.de

Publications