Elektrociepłownia wysokiej mocy w Mannheim wyposażona w 260 suwnic i wciągników będących pod stałym nadzorem technicznym

/ins W portalu yourKonecranes.com dostępne są na bieżąco dane eksploatacyjne i serwisowe 260 suwnic i wciągników w największej elektrociepłowni kraju związkowego Badenia-Wirtembergia

Zakład Grosskraftwerk Mannheim AG (GKM) generuje energię i ciepło dla dynamicznie rozwijającego się regionu metropolitalnego Rhein-Neckar. Funkcjonowanie elektrociepłowni opiera się na złożonych procesach, w których kluczową rolę odgrywa liczna flota suwnic przemysłowych i wciągników. Niezawodna praca tych urządzeń jest szczególnie istotna dla utrzymania ich gotowości do użytku w przypadku napraw w GKM. Dlatego każde z około 260 urządzeń wymaga corocznej konserwacji i inspekcji bezpieczeństwa. Zadanie to powierzono w GKM doświadczonym specjalistom od suwnic — firmie Konecranes. Portal klienta yourKonecranes.com znacznie zwiększa wydajność procesów konserwacji, a kondycję każdego z 260 urządzeń w GKM można na bieżąco monitorować.

Uruchomiony w 2015 r. blok 9. elektrociepłowni GKM to jedna z najwydajniejszych elektrowni węglowych na świecie — wydajność paliwowa sięga tu 70%. Do transportu, konserwacji i podnoszenia w zakładzie GKM używana jest ogromna flota suwnic i wciągników różnych typów i marek, licząca 260 urządzeń. Niezawodność tego sprzętu na kluczowe znaczenie. Dlatego wszystkie prace związane z konserwacją i inspekcjami tych urządzeń powierzono firmie Konecranes — jednemu z czołowych światowych producentów suwnic i wciągników.

Pełny proces serwisowy: kompletny obraz bieżącej kondycji wszystkich suwnic

Każde z 260 urządzeń dźwigowych musi co roku przejść inspekcję bezpieczeństwa (UVV) i konserwację — od prostych wciągników łańcuchowych po 300-tonową suwnicę zainstalowaną przez specjalistów Konecranes w nowym bloku 9. elektrociepłowni. Jak jednak szybko i bezpiecznie uzyskać jasny obraz stanu urządzeń w tak licznej flocie suwnic i wciągników? Dzięki najlepszemu w branży chmurowemu portalowi klienta yourKonecranes.com jest to możliwe, i to niezależnie od liczby użytkowanych suwnic i wciągników.

 Wizyty serwisowe idealnie skoordynowane z procesami operacyjnymi

 Na początku każdego roku specjaliści z Konecranes uzgadniają z GKM terminy prac konserwacyjnych i inspekcji bezpieczeństwa. „Generowanie energii obejmuje wiele złożonych procesów. Rozważmy taki przykład: opalanie kotłów wymaga co roku około 3 milionów ton węgla kamiennego. Węgiel trzeba rozładowywać na pomostach ładunkowych, składować i w odpowiednim czasie dostarczać do czterech bloków elektrowni systemem przenośników.

Ogromne znaczenie dla konserwacji i napraw wszystkich tych instalacji mają niezawodne suwnice i wciągniki” — mówi Michael Griesheimer, który odpowiada za konserwację tych systemów w GKM. Planowanie zleceń serwisowych wymaga szczegółowego monitorowania procesów operacyjnych w celu wyznaczenia optymalnego terminu konserwacji. W portalu yourKonecranes.com personel GKM może w każdej chwili sprawdzać zaplanowane daty. Platforma yourKonecranes.com umożliwia też bieżące zamawianie serwisu przez Internet.

Konserwacja: urządzenia wszystkich typów i marek

Suwnice i wciągniki w elektrociepłowni GKM różnią się wiekiem, marką i historią eksploatacji. Oznacza to, że podczas wykonywanej przez Konecranes kontroli konieczne jest uwzględnianie wymogów każdego urządzenia z osobna. Przeprowadzenie konserwacji i inspekcji wszystkich urządzeń dźwigowych w GKM co roku zajmuje technikom Konecranes około trzech miesięcy. Dzięki portalowi yourKonecranes.com technicy serwisowi mają na smartfonie lub tablecie mobilny dostęp do wszystkich informacji o każdym urządzeniu, od parametrów technicznych po raporty z testów, niezależnie od lokalizacji na rozległym terenie zakładu. Po każdej kontroli technicy serwisu aktualizują dane urządzeń w portalu, dzięki czemu personel GKM może na bieżąco śledzić postępy corocznej konserwacji.

Dokumentacja: bieżący dostęp do danych 260 suwnic i wciągników

Po zakończeniu każdego zlecenia konserwacji specjaliści Konecranes generują raport z testów dla każdego z 260 urządzeń i podają rekomendacje optymalizacji pracy. Personel GKM ma internetowy dostęp do wszystkich raportów w portalu yourKonecranes.com. Szczególnie przydatna jest funkcja wyszukiwania, w której wyniki można grupować według różnych kryteriów, takich jak priorytet konserwacji, ostatnie czynności lub nowo zamówione usługi.

Konserwacja: efektywny serwis i ocena stanu

Procesy produkcyjne w elektrociepłowni GKM wymagają precyzyjnej koordynacji czasowej, więc maksymalna dostępność suwnic i wciągników ma kluczowe znaczenie. Dlatego też eksperci Konecranes oceniają stan poszczególnych urządzeń już na etapie kontroli. W razie stwierdzenia, że urządzenie może działać nieprawidłowo lub ulec awarii, konieczne jest szybkie działanie. Każde z urządzeń dźwigowych jest w portalu yourKonecranes.com przypisane do jednej z czterech jednostek elektrociepłowni GKM. Dzięki temu odpowiednie działy szybko otrzymują jasne powiadomienia i możliwe jest sprawne zlecanie napraw.

„Wydajne funkcjonowanie wszystkich czterech jednostek elektrociepłowni wymaga koordynacji złożonych procesów. Dlatego musimy mieć całkowite zaufanie do niezawodności wszystkich suwnic i wciągników. Utrzymywanie bieżącej kontroli nad 260 urządzeniami dźwigowymi to poważne wyzwanie” — mówi Michael Griesheimer. „Dzięki portalowi klienta yourKonecranes.com dokładnie znamy stan każdego urządzenia w każdej chwili. Portal jest cały czas ulepszany, a doświadczeni specjaliści Konecranes czynnie nas wspomagają i przekazują cenne rady, aby wszystkie urządzenia były przez cały czas gotowe do pracy”.

„Portal yourKonecranes.com bardzo usprawnia funkcjonowanie całej elektrociepłowni w Mannheim. Nasi klienci w Polsce i z innych krajów korzystają z portalu klienta yourKONECRANES, który daje szybki i wygodny dostęp do danych serwisowych suwnicy, informacji eksploatacyjnych z funkcji TRUCONNECT i szczegółowych danych poszczególnych urządzeń. Możliwe jest też grupowanie danych oraz szybkie ich wyświetlanie, analizowanie i przesyłanie, co pozwala podejmować trafne decyzje dotyczące konserwacji” — dodaje Grzegorz Kozak, Service District Manager.

Konecranes należy do czołowych globalnych dostawców innowacyjnych rozwiązań podnoszenia dla zakładów produkcyjnych i przetwórczych, stoczni i portów — Lifting Businesses™. Poza rozwiązaniami podnoszenia zwiększającymi wydajność pracy firma Konecranes oferuje również dostosowany do potrzeb klienta serwis wszelkiego rodzaju urządzeń podnoszących. Grupa Konecranes zatrudnia 16 200 pracowników w 600 lokalizacjach i 50 krajach. Akcje spółki Konecranes są notowane na giełdzie helsińskiej (Nasdaq Helsinki Ltd) pod symbolem KCR1V.

 

Zdjęcia: Konecranes

 

[Zdjęcie 1] Dwóch specjalistów Konecranes zajmujących się suwnicami przebywa w GKM przez około trzy miesiące w roku, aby sprawdzić wszystkich 260 urządzeń. Od prostego wciągnika linowego po 300-tonową suwnicę — dzięki portalowi yourKonecranes.com specjaliści zawsze mają na urządzeniach mobilnych dostęp do wszystkich informacji o urządzeniach.

[Zdjęcie 2] Portal yourKonecranes.com ułatwia personelowi GKM monitorowanie kondycji suwnic i wciągników, śledzenie zaplanowanych wizyt serwisowych i kontrolowanie postępu prac konserwacyjnych. Zastosowanie chmurowej platformy dla klientów bardzo usprawnia procesy serwisowe w elektrociepłowni.

 [Zdjęcia 3, 4 i 5] Elektrociepłownia GKM dostarcza energię elektryczną dla 2,5 miliona ludzi oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, a dodatkowo również energię cieplną dla 120 000 gospodarstw domowych. Aby było to możliwe, w zakładzie używanych jest 260 suwnic i wciągników. Firma Konecranes odpowiada za coroczną konserwację i kontrolę bezpieczeństwa każdego urządzenia.


Further Information:

 Grzegorz Kozak

Konecranes Industrial Service - Service District Manager


Konecranes and Demag Spółka z o.o.

ul. Grunwaldzka 250

80-314 Gdańsk

Poland

Tel. +48 32 205 42 95

www.konecranes.pl

 

Lena Ansorge

Marketing & Communications

Lena.Ansorge@konecranes.com

Tel +49 6103 7333-235

 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Konecranes

Robert-Bosch-Straße 18
63303 Dreieich

Germany

Tel +49 6103 7333-240,
info.germany@konecranes.com

Publications