Hermle-bearbeidingssenter C 22 UP med pallskifter i verktøyproduksjon

Automatisert senkesmiing øker produksjonskapasiteten

/ins Med sin standardiseringsstrategi og bearbeidingssenteret C 22 UP fra Hermle har verktøy- og formproduksjonen hos WMF Group rasjonalisert sin senke- og verktøyproduksjon og skaffet albuerom for tjenester til eksterne kunder.

WMF Group, som ble grunnlagt i 1853 Metallwarenfabrik Straub & Schweizer og har tilhørte det franske Group SEB-konsernet siden 2016, står i dag for det beste innen mat- og matlagingskultur. Bare på hovedkontoret Geislingen samt det nærliggende anlegget Hayingen er mer enn 2200 medarbeidere sysselsatt med å utvikle og produsere kokekar og kjøkkenkniver av høy kvalitet.

Fremdeles blir mange av disse produktene framstilt vha. prototyper og omforminger av stålplateemner. Verktøy som trengs for dette, produserer WMF Group for det meste selv i sin egen verktøyproduksjon i Geislingen. "For omtrent 30 ulike knivmodeller brukes vi mellom 100 og 150 senkeverktøy som hver for deg består av et over- og et underverktøy i herdet verktøystål", forklarer Hans Brühl mester innenfor komponent- og verktøyproduksjon hos WMF. For å kunne reprodusere den høye knivkvaliteten etterbehandler formbyggerne disse etter omtrent 3000 slag. Da blir det freset av omtrent 0,5 mm materiale i henhold til konturen, noe som kan gjøres 15 ganger for senkene. "Tidligere utførte vi alt dette frese- og etterarbeidet på en HSC-fresemaskin. Men disse hadde bare plass til to senker om gangen, som da måtte bearbeides etter hverandre og i flere oppspenninger på en kostbar måte. Nå som knivproduksjonen i Hayingen har økt, og det trengs tilsvarende flere senker, var det kapasitetsproblemer", sier Brühl om utgangssituasjonen.

Dette ble krevd: Best mulig overflater på kortest mulig tid

Vurderingen som inneholdt tester både for konturnøyaktighet, presisjon og overflatekvalitet og spesifikasjon av betydelig redusert bearbeidingstid for etterbehandlingen, førte til slutt til at det 5-akslede bearbeidingssenteret C 22 UP fra Hermle tok seieren. En bearbeidingsprosess utviklet sammen med Hermle, førte til usedvanlige resultater: Det var ikke bare den ønskede reproduserbare eksakte konturnøyaktigheten og overflatekvaliteten som ble nådd, men også bearbeidingstiden ble betydelig redusert. Ettersom bearbeidingssenteret C 22 UP er utstyrt med den ellevedoble pallskifteren PW 150, er det dessuten mulig å utføre etterarbeid på senkene ubemannet, dvs. også om natten og i helgene. Dermed har man tilgang på større kapasitet for å bearbeide interne og eksterne oppdrag.

Dette ble bevist: Dobbelt så raskt

At verktøy- og formproduksjonen hos WMF Group kunne rykke inn i en ny produktivitetsdimensjon, kan for det første føres tilbake til standardiseringen av senkene. For det andre bidrar et selvutviklet palle- og arbeidsstykkespennsystem med firedobbel skrueforbindelse direkte på pallen samt automatisering men pallskifteren PW 150 til en bearbeiding som er betydelig mer effektiv. Axel Spadinger, Head of Tool Engineering & Making hos WMF Group GmbH, oppsummerer det slik: "For etterbehandlingen av senkeparene kunne vi redusere bearbeidingstiden med minst 50 prosent. Fordi vi for det meste kan utføre dette med natt- og helgearbeid, har vi fleksibilitet til å bruke bearbeidingssenteret C 22 UP om dagen for all forefallende bearbeiding. Kombinert med vår knowhow om verktøy- og formproduksjon er vi dermed i stand til å betjene også eksterne kunder til riktig tid."

Bildebeskrivelser:

Bilde 1 viser maskinoperatør Günter Schulz foran det 5-akslede bearbeidingssenteret C 22 UP fra Hermle i verktøy- og formproduksjonen hos WMF Group GmbH

Bilde 2 viser pallskifteren PW 150 til bearbeidingssenteret C 22 UP; foran ser man den (dreibare) klargjøringsplassen for å forsyne pallene/arbeidsstykkefestene med arbeidsstykker eller for uttak av ferdigdeler

Bilde 3 viser det 8-plass-lageret til 11-plass-pallskifteren PW 150 sett ovenfra med åtte paller i lageret, to paller i skifteren (oppe til høyre) og en pall i maskinen

Bilde 4 viser arbeidsrommet til bearbeidingssenteret C 22 UP med svingbart rundbord med diameter på 320 mm (aksler A og C) for 5-akslet komplett-/simultanbearbeiding av verktøykomponenter i en oppspenning

Bilde 5 viser en senke (over- og underverktøy), til venstre uten adapterplate spent direkte på en pall og festet vha. to passtifter og fire skruer, og til høyre som ferdig bearbeidet stanse      

Bild 6 viser, fra venstre til høyre, Axel Spadinger, Head of Tool Engineering & Making, Hans Brühl, mester innenfor komponent- og verktøyproduksjon, og Günter Schulz, maskinoperatør, alle fra verktøy- og formproduksjonen hos WMF Group GmbH i Geislingen/Steige

Bild 7 Som ingen andre selskaper står WMF Group for kjøkkenkultur av høyeste kvalitet
og svært elegante kjøkkenverktøy. Kjernen hos metallprodusentens senke- og verktøyproduksjon er bearbeidingssenteret C 22 UP fra Hermle.

MASCHINENFABRIK BERTHOLD HERMLE AG

Hermle AG er en anerkjent og ledende bedrift, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom kontinuerlig innovasjon har Hermle utviklet seg til en ledende produsent av bearbeidingssentre. Man finner over 25000 bearbeidingssentre fra Hermle i drift verden over. En sammensveiset salgs- og servicenettverk garanterer lokalt partnerskap i alle land. Hermle-maskiner produseres sørvest i Tyskland, i et område som har vært et senter for presisjons-engineering og maskinproduksjon i flere generasjoner. Hermle bearbeidingssentre for rasjonell produksjon av verktøy, former og standarddeler. Takket være sin kvalitet og høye nøyaktighet brukes de innen utallige produksjons¬områder, og spesielt innen krevende bransjer som medisinteknikk, maskinproduksjon, optisk industri, luftfart-, bil- og racingindustri og hos deres leverandører.

Kontaktperson for spørsmål:

Udo Hipp, leder for markedsføring, Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, D-78559 Gosheim

Telefon: (0)7426 95 6238   E-post: Udo.Hipp@hermle.de    Internett: www.hermle.de

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Image result for hermle logo

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG

Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim / Germany
info@hermle.de
www.hermle.de

Publications