High Tech-verktøyproduksjon med 5-akse bearbeidingssenter fra Hermle

/INS. Med gjennomgående installasjon av 5-aksede høyytelses CNC-bearbeidingssentre fra Hermle fortsetter Hirschmann Automotive å produsere sine teknisk innovative mekatroniske produkter mer effektivt enn noen gang før.

Fem maskiner på en gang: For arbeidsstykker fra 5 x 5 x 10 mm opptil 1,5 tonn

Dette er noe helt nytt hos Hermle: Hirschmann Automotive bestilte i en pakke med fem topp moderne 5-aksede høyytelses CNC-bearbeidingssentre i C-serien i modellene C 12 U, C 22 U, C 32 U, C 42 U og C 52 U. Dermed kan man produsere individuelle verktøykomponenter innenfor et bredt arbeidsområde fra noen få millimeter opp til 500 x 1000 mm og 1,5 tonn. Ettersom randsonene til arbeidsområdene på de ulike maskinstørrelsene overlapper hverandre relativt mye, er man i stand til å utnytte den svært fleksible fresekapasiteten svært godt for alle oppgaver som venter i kø eller etter oppgaver som tilpasses etter prioritering.

Nyttige synergier for stor fleksibilitet og bedre produktivitet

Alle maskiner er utstyrt med den nye Heidenhain-styringen TNC 640, NC svingbare rundbord, verktøyfeste HSK A 63, hovedspindler med turtall opptil 18000 1/min, og med ACC-funksjoner (reguleringsfunksjon for reduksjon av prosesspesifikke justeringer) og AFC (adaptive framtrekksregulering av baneframtrekk, avhengig av respektive spindelbelastning og andre prosessparametere/-data). Den enhetlige konsept- og utrustningslikheten til Hermle bearbeidingssentrene samt erfaringene fra daglig bruk gir i tillegg mange positive effekter. Dette gjør spesielt opplæringen på 5-aksede høyytelses CNC-bearbeidingssentre svært praktisk og effektivt, noe som man har erfart helt fra starten av. Vi ser at våre høyt kvalifiserte operatører som betjener prosesskomponent-verktøymaskiner har en høy grad av identifikasjon og en sterk tillit, noe som i instans gir seg uttrykk i store mengder spon, dvs. høy produktivitet.

Med 5-aksede høyytelses CNC-bearbeidingssentre inn i fremtiden

"Vi må orientere oss etter effektiviteten til eksterne verktøyprodusenter og vi må alltid være ett skritt foran", sier Andreas Bolter, leder for verktøyproduksjon og anlegg i Rankweil. Ved å fokusere på det premium automotiv-segmentet med små til middels antall sprøytestøpte deler, hadde man trengt et stort antall varianter og dermed mange verktøy. "To Hermle bearbeidingssentre av typen C 20 U, hvorav et av dem er utstyrt med arbeidsstykkemagasin- og håndteringssystem IH 60, har gitt oss svært god erfaring over en periode på flere år, spesielt når det gjelder ytelse og service. Derfor valgte vi Hermle som partner da vi begynte vårt store investeringsprogram i 5-aksede CNC-bearbeidingssentre."

HIRSCHMANN AUTOMOTIVE

I de syv fabrikkene til Hirschmann Automotive GmbH fra Rankweil i Østerrike, Tsjekkia, Romania (2 fabrikker), Marokko, Kina og helt til Mexico, har man rundt 4500 ansatte som arbeider med utvikling og produksjon. I Rankweil er ledelse, administrasjon, utvikling og produksjon av plug-in-systemer, sensorer, sprøytestøpeformer og mekatroniske enheter lokalisert. Avdelingen for verktøy-, driftsmiddel- og anleggskonstruksjon dekker med sine 170 spesialister en sentral funksjon i fabrikken i Rankweil. Her finner man alt fra idé til produktutvikling, produksjon av prototyper/prøvedeler og produksjon av sprøytestøpeverktøy til bygging av monteringsanlegg og automater.

MASCHINENFABRIK BERTHOLD HERMLE AG

Hermle AG er en anerkjent og ledende bedrift, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom kontinuerlig innovasjon har Hermle utviklet seg til en ledende produsent av bearbeidingssentre. Man finner over 25000 bearbeidingssentre fra Hermle i drift verden over. En sammensveiset salgs- og servicenettverk garanterer lokalt partnerskap i alle land. Hermle-maskiner produseres sørvest i Tyskland, i et område som har vært et senter for presisjons-engineering og maskinproduksjon i flere generasjoner. Hermle bearbeidingssentre for rasjonell produksjon av verktøy, former og standarddeler. Takket være sin kvalitet og høye nøyaktighet brukes de innen utallige produksjons­områder, og spesielt innen krevende bransjer som medisinteknikk, maskinproduksjon, optisk industri, luftfart-, bil- og racingindustri og hos deres leverandører.
www.hermle.de

Hele artikkelen finnes på: http://www.hermle.de/cms/en/info_center/press__news/user_reports/getPrm/selection/2504/

Bilde 1: viser det største 5-aksers høyytelses CNC-bearbeidingssenteret C 52 U i verktøyproduksjonen hos Hirschmann Automotive GmbH i A-Rankweil-fabrikken, som kan produsere komplette 5-aksers-/5-sidige arbeidsstykker med en diameter på opptil 1000 mm i diameter og en høyde på opptil 810 mm

Bilde 2: viser arbeidsområdet til 5-aksers høyytelses CNC-bearbeidingssenteret C 52 U med NC svingbart rundbord 1150 x 900 mm for store deler som veier opptil 2000 kg.

Bilde 3: viser fra venstre mot høyre Gerhard Zech, fagarbeidsleder for driftsmiddelproduksjon, Markus Gapp, leder for fresegruppen, begge fra Hirschmann Automotive GmbH, Florian König, salg Østerrike/Sør-Tyrol fra Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, og Andreas Bolter, leder for verktøyproduksjon og anleggsbygging fra Hirschmann Automotive GmbH, foran flaggskipet C 52 U fra freseproduksjonen i fabrikken A-Rankweil

Bilde 4: viser produktgruppen for spesialkabel-enheter. I grensesnittet mellom tørr- og våtområdet (speil), i mange plasskritiske situasjoner (dørhåndtak, belysning) og høybelastede områder (støtfangere).

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG

Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim / Tyskland
info@hermle.de
www.hermle.de

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Image result for hermle logo

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG

Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim / Germany
info@hermle.de
www.hermle.de

Publications