Metsäteollisuuden PulPaperin ohjelmassa esillä digitalisaatio, vastuullisuus ja uudet tekstiilituotteet

Alan johtava tapahtuma PulPaper nostaa konferenssiohjelmassaan esille toimialan merkittäviä ja puhuttavia aiheita juuri nyt. Kotimaisten ja kansainvälisten huippupuhujien myötä keskusteluun nousevat muun muassa ympäristö ja kestävyys, tehokkuus ja alan turvallisuus. PulPaper järjestetään Helsingissä Messukeskuksessa 27.-29.4.2021.

Metsäteollisuuden tapahtuma PulPaperin konferenssiohjelmassa on ensi keväänä alan kiinnostavimmat aiheet ja kysymykset, kun tapahtuman teemana on Building tomorrow’s bioeconomy. Konferenssiohjelma on jaettu vielä omiin alateemoihinsa, jotta osallistujien on helppoa poimia itseään kiinnostavimmat aiheet puheenvuorojen seasta.

IT ja automaatio -osiossa keskustellaan digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista metsäteollisuudessa, ja erityisesti alan investoinneissa. Turvallisuuteen ja riskienhallintaan keskittyvässä osuudessa puolestaan nostetaan esille turvallisuuskulttuurin luominen jalostusprosessissa, turvallisuus jalostusprosessissa sekä se, miten soodakattiloiden riskien hallintaa voidaan jatkuvasti kehittää. Myös alan tehokkuutta käsitellään konferenssiohjelmassa muun muassa älykkään ja ennakoivan kunnossapidon, tehtaiden energiansäätelyn ja operaatioiden jatkuvaa kehittämistä esittelevien esimerkkien kautta.

Ympäristö ja vastuullisuus ovat aiheina esillä myös metsäteollisuudessa. PulPaperissa näihin tartutaan muun muassa biopohjaisten materiaalien hyötyjen, haasteiden ja kierrätettävyyden kannalta. Metsäteollisuus taipuu yhä useammin myös tekstiileiksi, ja paperin kierrättäminen tekstiilien kuiduiksi onkin esillä useammassa puheenvuorossa. Toinen ajankohtainen aihe metsäteollisuudessa on myös pakkausratkaisut, joiden saralla esitellään nanoselluloosan mahdollisuuksia elintarvikkeiden pakkauksissa, ja eukalyptuspohjaisten pakkaustuotteiden ajankohtaisia kehityssuuntia.

”Metsäteollisuus pystyy tarjoamaan monia konkreettisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Näillä ratkaisuilla rakennetaan tulevaisuuden kestävää biotaloutta, josta haluamme puhua PulPaperissa.”, toteaa Puunjalostusinsinöörit ry:n toimitusjohtaja Antti Lindqvist.

Tapahtuman lopullinen ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan loppuvuodesta.

Metsäalan kanssa samaan aikaan Messukeskuksessa koko kansainvälinen kemianala

Tuleva PulPaper järjestetään samaan aikaan ChemBio Finlandin ja Helsinki Chemicals Forumin kanssa, mikä tekee tapahtumakokonaisuudesta kansainvälisesti kävijöille ja osallistuville yrityksille entistä houkuttelevamman.

”On hienoa saada alan johtava metsäalan tapahtuma PulPaper Messukeskukseen koko kansainvälisen kemianalan kanssa samaan aikaan. Tämä mahdollistaa alojen synergiaa entisestään ja tarjoaa osallistujille upean mahdollisuuden verkostoitua ja täydentää osaamistaan”, PulPaperin myyntiryhmäpäällikkö Marcus Bergström iloitsee.

Metsäteollisuuden johtava, kansainvälinen tapahtuma PulPaper järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 27.–29.4.2021 yhteistyössä Puunjalostusinsinöörit ry:n kanssa. Pohjoismaiden johtava kemian- ja bioalan tapahtuma ChemBio Finland ja kemikaaliturvallisuuden kansainvälinen asiantuntijafoorumi Helsinki Chemicals Forum pidetään 27.–28.4.2021. 

www.pulpaper.fi  #pulpaper2021 

 

Lisätiedot: Tiedottaja Eva Kiviranta, 040 7756609, eva.kiviranta@messukeskus.com

Toimitusjohtaja Antti Lindqvist, Puunjalostusinsinöörit ry, 040 725 2543, antti.lindqvist@puunjalostusinsinoorit.fi  

Kuvia vapaasti median käyttöön: http://mediabank.messukeskus.com/

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

INS Trade Media Service | Smarter media outreach to the audiences that  matter

 

Iso Roobertinkatu 20-22
FI-00120 Helsinki (Helsingfors)

Tel.: +358 (0) 9 6120 990

services@ins.fi

Publications