UUTTA: Presto LB6 litiumakkusammutin sammuttaa tehokkaasti litiumioniakkuja sisältävien elektronisten laitteiden palot

/ins   Litiumioniakkuja sisältäviä laitteita on ympärillämme suurimman osan päivästä - töissä ja kotona. Puhelimissa ja tietokoneissa. Autoissa ja konttoreissa. Akkujen pieneen kokoon pakattu suuri energiamäärä luo uusia käyttömahdollisuuksia sekä asettaa rajoituksia, kuinka niitä tulisi käsitellä. Rakenteensa vuoksi litiumioniakulla on tulipaloriski, mikäli se altistuu esimerkiksi ulkoiselle vauriolle tai ylilataukselle. Tällöin on tärkeää tietää kuinka ja millä välineillä palo tulisi sammuttaa. Jauhe- ja vaahtosammuttimet eivät sovellu palon sammuttamiseen huonon jäähdytyskapasiteettinsa vuoksi.

Presto LB6 - Jäähdyttävä sammutin ladattaville elektroniikkalaitteille

 Preston kehittämässä LB6 litiumakkusammuttimessa on kiinnitetty erityistä huomiota sammuttimen jäähdytystehoon, jotta akustojen kuumeneminen ja ns. lämpökarkaamisilmiö voidaan pysäyttää. Lämpökarkaamisessa akun kennot lämpenevät itsestään, kunnes ne alkavat palaa. Kun akun yksi kenno on syttynyt palamaan, on viereisiä kennoja jäähdytettävä voimakkaasti, jotta prosessin eteneminen saadaan pysäytettyä. Tukahduttamiseen perustuva sammuttaminen voi sammuttaa palon, mutta ei estä akussa syntyneen prosessin etenemistä ja uudelleen syttymistä.

 LB6:n erikoissuuttimen ansiosta sammute purkautuu alhaisella paineella ja pieninä pisaroina, mikä tehostaa jäähdytystä. Lisäksi sammuttimen sammutusneste tunkeutuu alhaisen pintajännityksensä ansiosta palavan materiaalin sisään jäähdyttäen kohdetta tehokkaasti.

 

Palavan laitteen kaikki materiaalit on sammutettava

 Akun lisäksi myös sitä ympäröivä sekä sitä lähellä olevat materiaalit tulee sammuttaa ja jäähdyttää. Presto LB6 sammuttaa sekä A- että B-luokan paloja.

 Presto LB 6 soveltuu jäähdytysteholtaan matkapuhelimien, tablettitietokoneiden sekä kannettavien tietokoneiden litiumioniakkujen sammuttamiseen.

 Vaikka palo sammuisi jo muutaman sekunnin kuluessa, tulee sammutin tyhjentää kokonaan akun jäädytystehon maksimoimiseksi ja uudelleensyttymisen riskin pienentämiseksi.

Palossa syntyvä harmaanvalkoinen savu on myrkyllisiä

 

 Mikä voi aiheuttaa akun syttymisen

 Useimmiten akun vikaantumien saa alkunsa ulkoisesta syystä. Näitä ovat esimerkiksi: putoaminen, ylilataaminen, lämpötilavaihtelut tai huono säilytys. Myös akun valmistusprosessin ja -komponenttien laadulla on vaikutus paloriskiin.  

 

LB6 huolletaan kuten muutkin nestesammuttimet

Presto LB6 on 6 litran nestesammutin ja se on hyväksytty eurooppalaisen käsisammutinstandardin EN 3-7 mukaan. Tämä hyväksyntä sisältää vaatimuksen siitä, että sammutin pitää pystyä huoltamaan ja täyttämään uudelleen. Presto LB6 litiumakkusammutin tarkastetaan ja huolletaan kuten muutkin nestesammuttimet Tukes:n hyväksymässä sammutinhuoltoliikkeessä – tarkastus yhden tai kahden vuoden välein ja huolto 5 vuoden välein.

Litiumakkupaloihin käytettäville käsisammuttimille on aloitettu eurooppalaisen standardoinnin valmistelu, mutta tällä hetkellä omaa erityisesti näille paloille tarkoitettua eurooppalaista standardia ei ole olemassa.

 

Presto LB6 on ympäristösertifoitu

 Presto LB6 tuotekehityksessä haluttiin minimoida myös sammuttimen ympäristövaikutukset. Sammutteessa ei ole lainkaan ympäristölle haitallisia fluoritensidejä. Sammutin onkin saanut Milieukeur-ympäristösertifikaatin.

 Lähteet: Preston omat tutkimukset sekä

Gaia Consulting & Tukes / Selvitys Li-akkujen turvallisuustekijöistä

 

Lisätiedot ja kuvat:

 Presto Paloturvallisuus Oy, Myynti- ja markkinointijohtaja Tarja Vilmi, puh. 010 3877 215

Kuvat: http://presto.fi/presto-lyhyesti/media

”Presto Paloturvallisuus Oy on osa ruotsalaista Presto-konsernia, joka valmistaa ja huoltaa paloturvalaitteita ja -varusteita Pohjoismaiden markkinoilla. Vuonna 1959 perustetun perheyrityksen palveluksessa on yli 300 paloturva-alan ammattilaista. Suomessa Presto toimittaa korkealaatuisia paloturvatuotteita sekä huolto- ja koulutuspalveluita omien toimipisteidensä sekä valtakunnallisen jälleenmyyjäverkostonsa avulla.

www.presto.fi

 

 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

 

Anders Danielson,

Presto Brandsäkerhet AB:n toimitusjohtaja,

+46 70 876 01 01 Gustav Paringer,

Publications