Η Konecranes έχει μία λύση για κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας της βιομηχανίας πολτού και χαρτιού

/INS. Η παραγωγή χαρτιού είναι μία χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία. Από τη μετατροπή του ξύλου σε πολτό, στην περιτύλιξη του χαρτιού σε ρολά και έπειτα στην επανατύλιξη και κοπή αυτών των γιγάντιων ρολών σε μικρότερα, έως την αυτόματη αποθήκευση για μετατροπή, κοπή φύλλων ή παράδοση στον πελάτη. Ο μύλος χαρτιού λειτουργεί γρήγορα και τα προϊόντα σας πρέπει να αποστέλλονται εγκαίρως ώστε να καλυφθούν τα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα του πελάτη. Δεν υπάρχει περιθώριο για διακοπές λειτουργίας

 

Η Konecranes κατανοεί τις διαδικασίες παραγωγής πολτού και χαρτιού – από την διαχείριση του ξύλου έως την ανακύκλωση και καλύπτει τις ανάγκες αυτής της βιομηχανίας εδώ και δεκαετίες, παρέχοντας γερανογέφυρες και άλλες ανυψωτικές λύσεις που βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας, τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας καθώς και στην αποφυγή διακοπών λειτουργίας και δαπανηρών προβλημάτων από την αρχή κάθε παραγωγικής διαδικασίας.

Με επιλογή από μια ασύγκριτη γκάμα ανώτερων προϊόντων η Konecranes μπορεί να παραδώσει ολοκληρωμένες λύσεις – ξεκινώντας από την εκφόρτωση πρώτων υλών και τη συνέχιση κάθε βήματος της διαδικασίας έως την αποστολή των τελικών προϊόντων χαρτιού. Η εταιρία διαθέτει ολοκληρωμένη εμπειρία και τεχνογνωσία που καλύπτουν τον προγραμματισμό, τον μηχανολογικό σχεδιασμό, την παράδοση, τη θέση σε λειτουργία και το σέρβις ανυψωτικών λύσεων για όλες τις επιχειρήσεις πολτού και χαρτιού. Η τεχνογνωσία που προσφέρει η Konecranes μπορεί να ξεκινήσει με μία μελέτη σκοπιμότητας και να επεκταθεί ώστε να καλύψει ολόκληρη τη συντήρηση του ανυψωτικού εξοπλισμού και σχετικών εργαλειομηχανών για όλο τον κύκλο ζωής τους.

Γερανογέφυρες βιομηχανιών χαρτιού και σύστημα διαχειρισης υλικών

Η Konecranes έχει σχεδιάσει γερανογέφυρες μύλων χαρτιού για να βοηθήσει στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας και την ελαχιστοποίηση του κόστους ιδιοκτησίας για τη βιομηχανία πολτού και χαρτιού. Οι λύσεις βασίζονται σε μακροχρόνια πείρα και τεχνογνωσία της διαδικασίας και του περιβάλλοντος αυτής της βιομηχανίας. Αυτή η τεχνογνωσία βασίζεται στους πόρους που διαθέτει η Konecranes και στη στενή συνεργασία με τους προμηθευτές των μηχανημάτων και τους μηχανικούς σχεδίασης τους. Η Konecranes παρέχει γερανογέφυρες και συστήματα χειρισμού υλικών για όλες τις ανυψωτικές εφαρμογές στη βιομηχανία πολτού και χαρτιού, όπως και γερανογέφυρες εργασιών κατεργασίας, συντήρησης, χειρισμού μητρών ρολών χαρτιού, γερανογέφυρες συνεργείων καθώς και υπηρεσίες συντήρησης. Οι γερανογέφυρες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία πολτού και χαρτιού χρησιμοποιούνται ως ενσωματωμένο μέρος της διαδικασίας παραγωγής και των εργασιών συντήρησης.

Επιπλέον, οι εφαρμογές που παρέχονται ποικίλλουν και καλύπτουν πεδία όπως χειρισμός ξύλου, γραμμές παραγωγής πολτού, παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού, κέντρα απομελάνωσης, μύλοι χαρτιού υγείας και κέντρα μετατροπής, ενδιάμεση αποθήκευση και αποστολή.

Λύσεις αποθήκευσης ρολών χαρτιού

Το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων της Konecranes (WMS) και ο σχεδιασμός γερανογεφυρών αυτόματου χειρισμού ρολών χαρτιού για ασυσκεύαστα και τυλιγμένα ρολά αποθήκευσης βοηθά στην εξοικονόμηση χώρου και χρόνου. Ο αυτοματοποιημένος χειρισμός του εξοπλισμού Konecranes εξοικονομεί διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης στην αποθήκη. Περαιτέρω, το λογισμικό για το σύστημα διαχείρισης αποθήκευσης και τον αυτοματισμό της γερανογέφυρας με ειδικά κατασκευασμένα μηχανήματα αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης. Οι μηχανικές αρπάγες ρολών μπορούν να χειριστούν τυλιγμένα ρολά και πολλαπλά ρολά ταυτοχρόνως για υψηλότερη εισαγωγή/εξαγωγή ρολών μικρότερου μεγέθους.

Επιπλέον, το σύστημα Autostore βοηθά μύλους χαρτιού να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά εξαλείφοντας κόστος κεφαλαίου και εργασίας. Ο αυτοματισμός αποθήκευσης προϊόντων διατηρεί τα αποθέματα φρέσκα, καθαρά και παρέχει άμεσα ενημερωμένες πληροφορίες.

Εξαιρετική, προληπτική συντήρηση

Η Konecranes παρέχει μία εκτεταμένη γκάμα υπηρεσιών για τη βιομηχανία πολτού και χαρτιού που μπορούν να καλύψουν απο ένα μεμονωμένο στοιχείο εξοπλισμού ή το σύνολο του ανυψωτικού εξοπλισμού. Οι προσφερόμενες εξειδικευμένες υπηρεσίες σέρβις βοηθούν στη βελτίωση της ασφάλειας, στη μείωση του κόστους διακοπών λειτουργίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας κατά τη λειτουργία. Με ένα παγκόσμιο δίκτυο εξειδικευμένων τεχνικών συντήρησης που εργάζονται σε πάνω από 600 σταθμούς σέρβις σε όλο τον κόσμο, η Konecranes μπορεί να παρέχει σέρβις για κάθε μάρκα γερανογέφυρας και βαρούλκου. Οι υπηρεσίες σέρβις περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις, επισκευές, συντήρηση και εκσυγχρονισμό γερανογεφυρών και άλλου ανυψωτικού εξοπλισμού παγκοσμίως.

Επιπλέον, η Konecranes προσφέρει τη μοναδική υπηρεσία τηλεμετρίας TRUCONNECT®, που προσφέρει πραγματικά δεδομένα χρήσης γερανογέφυρας. Οι περιοδικές αναφορές και τα διαγνωστικά στοιχεία πραγματικού χρόνου της υπηρεσίας TRUCONNECT® επιτρέπουν στον πελάτη να βελτιστοποιήσει τις εργασίες συντήρησης της γερανογέφυρας και να διασφαλίσει ορατότητα στη συντήρηση της γερανογέφυρας και συμμόρφωση των εφαρμογών.

Φωτογραφία 1: Η Konecranes αναπτύσσει γερανογέφυρες μύλων χαρτιού για να βοηθήσει στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αξιοπιστίας και την ελαχιστοποίηση του κόστους ιδιοκτησίας. © Konecranes

Φωτογραφία 2: Η Konecranes έχει βαθιά γνώση των διαδικασιών της βιομηχανίας πολτού και χαρτιού – από τον χειρισμό ξύλου έως την ανακύκλωση.  © Konecranes

Φωτογραφία 3: Η Konecranes προσφέρει εξειδικευμένο σέρβις για τη βιομηχανία πολτού και χαρτιού που βελτιώνει την ασφάλεια και μειώνει το κόστος διακοπής λειτουργίας.  © Konecranes

Γενικά για την KONECRANES

Η Konecranes ως πρωτοπόρος κατασκευαστής ανυψωτικών συστημάτων και γερανογεφυρών στην παγκόσμια αγορά προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας (μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων,ναυπηγεία, λιμάνια,τερματικούς σταθμούς κλπ) ενω συγχρόνως με αντιπροσωπευτική παρουσία σε 600 σημεία σε 50 χώρες και 12.000 εργαζόμενους έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει άμεσα με ασφάλεια και τεχνογνωσία οποιαδήποτε σχετική ανάγκη των πελατών της. . To 2013 οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 2.100 εκατομμύρια ευρώ. Η Konecranes είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο υψηλής τεχνολογίας NASDAQ OMX Helsinki (σύμβολο:KCR1V).

 www.konecranes.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:

KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΘΗΝΑ, 15 124, ΕΛΛΑΔΑ
Γεράσιμος Κουτσουβέλης

Βusiness Development Manager

Gerasimos.koutsouvelis@konecranes.com

info.greece@konecranes.com

Τηλέφωνα: +30 6951 970 970, +30 210 6120546

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΑ, 15 124, ΕΛΛΑΔΑ

www.konecranes.gr

Publications