Walkis nya breda täckmaterial fördubblar energiinnehållet i groten.

INS/ Walkis pappersbaserade och vattentäta täckmaterial för biomassa skyddar groten (grenar, toppar och rötter) som lagras på marken i skogen. Täckpappret maximerar energiinnehållet i den här formen av förmånlig och lätt åtkomlig bioenergi. Walki erbjuder nu ett sex meter brett täckpapper som leder till avsevärt högre energiinnehåll jämfört med smalare alternativ.

Grot är en förmånlig källa till biobränsle. Men för att förbättra energiinnehållet i groten behöver grenarna, topparna och rötterna först torka på marken innan de samlas ihop. Walkis pappersbaserade och vattentäta täckmaterial skyddar groten från regn, snö och is. Under täckpappret kan groten förvaras på marken i skogen i flera månader.

Täckpappret är ett brett laminat som huvudsakligen tillverkas av förnybart fibermaterial. Laminatet skyddar högen men lämnar sidorna öppna vilket gör det möjligt för fukten att avdunsta. I tillägg till den fyra meter breda laminaten levererar Walki nu också ett sex meter brett laminat. Det bredare täckpappret har avsevärda fördelar i termer av högre effektivitet, bättre kvalitet på den producerade flisen och också högre intäkter.

"Studier från både Finland och Sverige bekräftar att effektiviteten höjs då man använder sig av bredare laminat. Torrhalten på groten blir betydligt högre då man använder sig av ett sex meter brett laminat i stället för fyra meter", säger

Carlo van Houtum, Vice President Sales & Marketing för marknadssegmentet Skog.

En nyligen publicerad svensk undersökning kom fram till att DMC (Dry Matter Content, det vill säga torrhalten) mer än fördubblades då man använde sig av det sex meter breda laminatet. Det här innebar också högre avkastning till säljaren av groten.

Walkis täckpapper för biomassa är det bredaste som finns att tillgå på marknaden.

Ett hållbart val

Ett tunt plastskikt i täckpappret gör det både vattentätt och mycket starkt. Täckpappret kan flisas med resten av groten och användas som bränsle i sin helhet.

Täckpappret hindrar också isbildning i grothögarna. Det här är viktigt eftersom energiinnehållet sjunker avsevärt vid isbildning. En stor ishög är dessutom svår att hantera.

Walkis täckpapper är också det hållbara valet. Täckpappret kan brännas som bränsle i sin helhet. Eftersom täckpappret tillverkas i Finland minskar europeiska kunder sitt miljöfotavtryck jämfört med att importera täckpapp från ex. Nordamerika eller Asien.

"Vi diskuterar för tillfället också möjligheten att minska på täckmaterialets vikt. Det skulle ha en minskad effekt vad gäller miljöfotavtrycket. Vi försöker nå en förbättring på 8-10 procent", säger van Houtum.

Biotäckmaterial används mycket i de nordiska länderna, speciellt i Finland och Sverige. Vikten av biobränsle ökar hela tiden på grund av allt hårdare krav på att minimera utsläpp. Nya förbränningsteknologier som är lämpliga för fast biobränsle driver också upp efterfrågan.

Bildtext 1: Då man använder ett bredare laminat för att täcka groten kan man mer än fördubbla effekten på DMC (Dry Matter Content, det torra innehållet). Walki är den enda tillverkaren på marknaden som erbjuder ett sex meter brett täckmaterial. © Walki Group

För mer information, kontakta:

Carlo van Houtum

Vice President Sales & Marketing för marknadssegmentet Skog.

carlo.vanhoutum@walki.com

Telefonnummer: +358 50 529 8699

Walki i korthet

Walki Group är en ledande tillverkare av tekniska laminat och förpackaningsmaterial. Vi är specialiserade på tillverkning av fiberbaserade, intelligenta, multilaminatprodukter för marknader som sträcker sig från energibesparande isoleringslaminat och byggmembran till barriärförpackningar. Walki har fabriker i Finland, Tyskland, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Ryssland och Kina. Företaget sysselsätter cirka 900 personer och den årliga nettoomsättningen ligger på över 300 miljoner euro.

 

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications