Citlivá a tichá prevádzka s novým robustným dvojvretenovým čerpadlom

/ins „Ideálne pre kvapaliny s vysokou aj nízkou viskozitou – všetko čerpá dokonalo a spoľahlivo.“John Walker, manažér portfólia čerpadiel

Vďaka tomu, že je dvojvretenové čerpadlo Alfa Laval navrhnuté na manipuláciu s kvapalinami, ktoré sú chúlostivé, abrazívne, majú vysokú aj nízku viskozitu, ideálne sa hodí na použitie v hygienických aplikáciách v mliekarenskom, potravinárskom a nápojovom priemysle, ako aj v odvetví osobnej starostlivosti.

 Jeho tichý, plynulý a citlivý chod takmer bez pulzácie robí toto čerpadlo vynikajúcou voľbou na manipuláciu s chúlostivými produktmi.

 Vychádza z robustnej a spoľahlivej platformy, ktorá spĺňa prísne hygienické normy a zvláda súčasne prepravu produktov, ako aj čistenie na mieste –  CIP (Cleaning-in-Place). Vďaka nízkym charakteristikám pulzácie a vynikajúcej schopnosti manipulácie s pevnými látkami sa znižuje riziko poškodenia produktu, čím sa zlepšuje jeho kvalita. Údržba je zjednodušená a doba prevádzkyschopnosti sa predlžuje.

 

Flexibilita procesov

Prevádzka typu „dva v jednom“ umožňuje jednoduchú manipuláciu s procesnými médiami rôznych viskozít a aj s kvapalinami pre CIP. Tým sa zjednodušuje kontrola potrubia a regulácia čerpadla, znižujú sa náklady a minimalizuje sa riziko kontaminácie. Špičkový sací výkon s vynikajúcou schopnosťou zdvihu a nízkym výkonom NPSHr poskytuje flexibilitu pri inštalácii a zlepšuje regeneráciu produktu.

 

Servis a spoľahlivosť

Rýchla a jednoduchá výmena tesnenia s čerpadlom na mieste je možná vďaka originálne navrhnutému kazetovému tesneniu so samo-nastaviteľným vkladaním spredu. Tým sa maximalizuje prevádzková doba procesu a minimalizujú sa náklady na údržbu. Voliteľný program servisnej sady tesnenia zvyšuje flexibilitu údržby a znižuje prevádzkové náklady.

 

Bezpečnosť prevádzky

Celá vonkajšia povrchová úprava dvojvretenového čerpadla Alfa Laval je z nehrdzavejúcej ocele s profilovanými elastomérmi a mechanickými tesneniami, ktoré sú dokonale obklopené produktom.

Toto čerpadlo je navrhnuté pre maximálnu možnosť čistenia použitím materiálov vyhovujúcich požiadavkám FDA, je certifikované podľa noriem EHEDG, ako aj 3-A.

Voliteľná verzia ATEX umožňuje použitie v rizikovom  prostredí.

 

Alfa Laval v krátkosti
Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom špecializovaných výrobkov a technologických riešení založených na troch kľúčových technológiách – prenosu tepla, separácie a manipulácie s kvapalinami.

 

Zariadenia, systémy a služby spoločnosti sú určené k tomu, aby umožnili zákazníkom optimalizovať výkonnosť ich technologických procesov. Pomáhajú ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať látky v priemyselných odvetviach produkujících napr. potraviny, nápoje, chemické a petrochemické látky, liečivá, škrob, cukor a etanol.

 

Výrobky Alfa Laval sa používajú tiež v elektrárniach, na lodiach, pri ťažbe ropy a zemného plynu, vo strojárenských podnikoch, v banskom priemysle, na čistenie odpadových vôd a tiež na vykurovanie a chladenie v budovách.

 

Celosvetová organizácia Alfa Laval úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Na globálnom trhu im pomáha byť vždy o krok vpredu.

www.alfalaval.sk

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications