Ušetrite až 60 % času a 70 % vody pri použití tohto nového zariadenia na čistenie nádob

/INS.Rýchle a hospodárne čistenie.

Šetrenie času a vody je jedným z ukazovateľov KPI, ktorým sa v hygienických odvetviach venuje najvyššia pozornosť. Nové rotačné zariadenie na čistenie nádob Alfa Laval TJ40G využíva na čistenie odolné usadeniny v nádobách a minimalizuje riziko kontaminácie produktu vďaka prúdu čistiacej kvapaliny, ktorá strieka pod vysokým tlakom. Táto rotačná prúdová hlavica so štyrmi dýzami čistí o 60 % rýchlejšie ako technológie so statickou umývacou guľou, čím sa zvyšuje prevádzkyschopnosť technologickej linky. Toto nové zariadenie spotrebuje vďaka rýchlejšiemu čisteniu menej vody a čistiacich prostriedkov, čím sa prevádzkové náklady znížia až o 70 %.

Zariadenie Alfa Laval TJ40G dokáže odstrániť odolné usadeniny zo stien nádob a pracovať v nádobách veľkých 50 – 1000 m³, aj keď sa v čistiacej kvapaline vyskytujú pevné častice do 1 mm. To je dôležité najmä pri náročných linkách, akými sú aplikácie v pivovaroch, kde sú dôležité veľkosť a objem pevných častíc, ktoré môžu v čistiacich médiách počas cyklu čistenia recirkulovať.

Kompletný samočistiaci systém

Rotačné zariadenie na čistenie nádob Alfa Laval TJ40G ponúka nielen dokonalé čistenie vnútra nádob, ale zároveň sa aj samočistí – zvnútra aj zvonku.

Jeho hygienická samočistiaca konštrukcia zaistí, aby prúd čistiacej kvapaliny dosiahol vnútorné povrchy rotačnej prúdovej hlavice a kritické vnútorné súčasti, ako sú všetky puzdra, ložiská a vnútorné povrchy. Tým sa minimalizuje riziko kontaminácie výrobku a zabezpečí vysoká kvalita produktu.

Rotačné zariadenie na čistenie nádob značky Alfa Laval sú navrhnuté s celým radom funkcií zabezpečujúcich samočistenie zariadenia, akým je napríklad smerové prúdenie z malých dýz na hlavici, ktorým sa čistia vnútorné časti zariadenia. Nízka tlaková strata v celom zariadení zaisťuje vyššiu účinnosť čistenia v porovnaní s inými zariadeniami na čistenie nádob, ktoré pracujú pri rovnakom vstupnom tlaku.  Tým sa znižujú náklady na čistenie, keďže zariadenie môže pracovať pri nižšom tlaku/prietoku ako iné čistiace stroje.

Všetky rotačné zariadenia na čistenia nádob značky Alfa Laval spĺňajú požiadavky správnej výrobnej praxe (GMP).

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.

Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

Kontakty

Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach www.alfalaval.sk

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications