Wskazówki jak utrzymać bezpieczeństwo i efektywność wodnych systemów farmaceutycznych

/ins  “Zastosowanie pojedynczej warstwy wysokiej klasy membrany z EPDM pomaga zminimalizować ukryte zakażenie krzyżowe czy osady biologiczne”.

Woda jest kluczowym składnikiem produkcji farmaceutycznej. Po oczyszczeniu woda niewystandaryzowana, woda oczyszczona czy też woda wtryskowa musi być przechowywana i rozprowadzana w odpowiednio zaprojektowanych i zainstalowanych systemach, oddanych do eksploatacji i zatwierdzonych.

Kontrolowanie jakości wody w obiegu dystrybucyjnym, tak by zapewnić dostarczanie wody o wymaganym przepływie i temperaturze, może stanowić wyzwanie. Dlatego właśnie producenci leków poszukujący zrównoważonych, energooszczędnych rozwiązań w produkcji, zapobieganiu rdzewienia, tworzeniu się biofilmu lub innych zanieczyszczeń w cyklu dystrybucji wody, zwracają się do Alfa Laval jako godnego zaufania partnera.

Zadania farmaceutycznych systemów wodnych

• Utrzymywanie jakości wody w dopuszczalnych granicach

• Dostarczanie do punktów poboru wody o wymaganym przepływie i temperaturze

• Minimalizowanie inwestycji kapitałowych i kosztów operacyjnych

• Ułatwianie aktualizacji wszystkich urządzeń, części zamiennych i zestawów serwisowych

ODKRYJ PRODUKTY ULTRAPURE MARKI ALFA LAVAL:

Unikatowy zawór DV-ST UltraPure doskonale sprawdza się w praktyce

Zawór Alfa Laval Unique DV-ST UltraPure to kompaktowy, lekki zawór o konstrukcji modułowej, oferujący szeroki wachlarz konfiguracji, spełniających wymagania stawiane przez farmaceutyczne systemy wodne.

Zawór posiada udokumentowaną niezawodność działania jak i zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń, dzięki kontrolowanej zawartości siarki, efektem czego jest wyższa jakość spawów. Materiał z jakiego wykonany jest korpus odznacza się niską zawartością ferrytu wysokotemperaturowego.

Korzyści z korzystania z zaworów DV-ST UltraPure Alfa Laval w systemach wodnych:

• Gwarancja bezpiecznej, długiej eksploatacji farmaceutycznych systemów wodnych

• Minimalizacja ryzyka powstawania rdzawych nalotów dzięki wysokiej jakości spawom

• Oszczędność energii, łatwa instalacja i bardziej efektywna sterylizacja parą

• Zmniejszenie ryzyka zanieczyszczeń w porównaniu do standardowych zaworów dzięki zastosowaniu otworu detekcji wycieków

• Redukcja zużycia energii do ogrzewania i mniejszy ciężar, co oznacza mniejsze naprężenia na orurowanie

NOWOŚĆ: Oferta zaworów została poszerzona o 4” model DV-ST. Budowa zaworu opiera się na tych samych podzespołach co wersja 3”, przy czym nie zostały obniżone wartości Kv. Zawory 3” i 4” posiadają takie same membrany, uchwyty i siłowniki, co pozwala na zmniejszenie stanów magazynowych tych podzespołów.

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications