Chcesz zmniejszyć ryzyko nieplanowanego przestoju uszczelkowego płytowego wymiennika ciepła (GPHE)? To najlepsza rada ważna przez cały rok

/INSUzyskanie najlepszej wydajności płytowego wymiennika ciepła wymaga przeprowadzania działań zapobiegawczych, w szczególności w przypadku ich higienicznego zastosowania w branży spożywczej (napojów, mleczarskiej) oraz farmaceutycznej, kosmetycznej, a także chemii gospodarczej. Jednak każdy przypadek to inne warunki pracy i otoczenia, które wpływają na efektywność płyt i uszczelek.

Uszczelka, materiał i jej budowa są specjalnie dobierane, aby zapewnić optymalną siłę uszczelnienia w zamierzonej aplikacji. Uzyskanie informacji o dokładnym momencie wymiany uszczelek jest prawie niemożliwe. Ale z biegiem czasu wszystkie uszczelki zużywają się z powodu naturalnego starzenia, a także temperatury, ciśnienia i naprężenia w normalnych warunkach pracy.

Bez konserwacji zapobiegawczej ryzykujesz nieplanowanymi przestojami, które mogą być kosztowne.

Warunki, które należy uwzględnić:

• Temperatura i ciśnienie: wyższa temperatura i ciśnienie pracy powodują większe zużycie i rozdzieranie uszczelek.

• Ściskanie: uszczelki są poddawane miejscowym naprężeniom od chwili ich zamontowania i dokręcenia płyt.

• Uszczelki należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu z dala od sprzętu wytwarzającego ozon.

Alfa Laval na świecie

Alfa Laval jest wiodącym na świecie dostawcą specjalistycznych urządzeń i rozwiązań inżynierskich.
Oferowane urządzenia, kompletne linie technologiczne oraz serwis zapewniają naszym Klientom optymalny i bezawaryjny przebieg realizowanych procesów.
Nasze nowatorskie rozwiązania umożliwiają ogrzewanie, chłodzenie, transport i oddzielanie takich produktów jak: olej, woda, chemikalia, napoje, artykuły żywnościowe i farmac​eutyki.
Międzynarodowa struktura firmy, obejmująca swym zasięgiem około 100 krajów sprawia, że jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów praktycznie na całym świecie.

Kontakt z firmą Alfa Laval
Aktualne dane kontaktowe dla wszystkich krajów znajdują się na naszej stronie internetowej:

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications