Filtracja membranowa i towarzyszące jej korzyści

/INS. Bogata oferta urządzeń w zakresie filtracji membranowej pozwala dla każdego zastosowania znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Zalety tego typu rozwiązań to:

Niższe całkowite koszty produkcji

Systemy filtracji membranowej są często tańsze niż inne alternatywne technologie.

Dotyczy to w szczególności spiralnych membran PP Alfa Laval, które są bardziej kompaktowe i oferują większą powierzchnię filtracji; dzięki temu zapewniają lepsze wydajności i umożliwiają wytwarzania szerszej gamy produktów. Membrany Alfa Laval to również rozwiązanie proekologiczne. Zmniejszają one zużycie wody i środków chemicznych oraz charakteryzują się dłuższymi cyklami produkcyjnymi, co przekłada się na mniej uciążliwą konserwację i krótsze przestoje.

Najwyższa jakość produktów

Filtracja membranowa to czysta technologia. Proces separacji zależy wyłącznie od rozmiaru cząsteczek, co pozwala wyeliminować stosowanie dodatków chemicznych. W efekcie uzyskuje się najwyższą jakość produktu i możliwość spełnienia ostrych wymagań ze strony konsumentów oraz norm legislacyjnych. Spiralne membrany PP Alfa Laval są nawet bardziej higieniczne niż konwencjonalne membrany, gdyż wytrzymują dużą liczbę cykli CIP (mycie na miejscu) oraz wysokie temperatury mycia i poziomy pH.

Elastyczność

Filtrację membranową można stosować w przypadku produktów o szerokim spektrum lepkości, w tym produktów o wysokiej lepkości, których przetwarzanie bywa często trudne. Urządzenia do filtracji membranowej marki Alfa Laval cechuje konstrukcja modułowa, która zapewnia wysoki stopień elastyczności. System można tak dobrać, aby spełnić indywidulane wymagania procesu, a kiedy wzrośnie zapotrzebowanie na podwyższenie skali produkcji, rozbudowa instalacji będzie łatwa.

...I możliwość uzyskania właściwego ciśnienia

Wydajność systemów filtracji membranowej jest uzależniona od zapewnienia stałego ciśnienia. Higieniczne pompy wysokiego ciśnienia dostarczają niezawodnie strumień zasilający na powierzchnię membrany, a następnie do mikroskopijnej wielkości porów. Pozwala to uzyskać większą niezawodność, jak i wydajność procesu. Korzyści, jakie są osiągane to efekt wydajnego transportu za pośrednictwem idealnie dobranych komponentów, a także dostaw pełnej gamy urządzeń i rozwiązań higienicznych od jednego, profesjonalnego producenta.

Alfa Laval na świecie

Alfa Laval jest wiodącym na świecie dostawcą specjalistycznych urządzeń i rozwiązań inżynierskich.

Oferowane urządzenia, kompletne linie technologiczne oraz serwis zapewniają naszym Klientom optymalny i bezawaryjny przebieg realizowanych procesów.

Nasze nowatorskie rozwiązania umożliwiają ogrzewanie, chłodzenie, transport i oddzielanie takich produktów jak: olej, woda, chemikalia, napoje, artykuły żywnościowe i farmaceutyki.

Międzynarodowa struktura firmy, obejmująca swym zasięgiem około 100 krajów sprawia, że jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów praktycznie na całym świecie.

Kontakt z firmą Alfa Laval

Aktualne dane kontaktowe dla wszystkich krajów znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.alfalaval.com 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications