Steerprop Care etävalvonta viisivuotisella sopimuksella Siem Offshoren kolmelle alukselle

Raumalainen azimuth-propulsiolaitteiden valmistaja Steerprop on solminut viisivuotisen sopimuksen Steerprop Caren käytöstä norjalaisen Siem Offshore -varustamon kolmella offshore-tukialuksella propulsiolaitteiden valvontaan.

Steerprop Care tarjoaa aluksille parempaa luotettavuutta ja ennakoitavuutta. Jatkuvalla propulsiojärjestelmän seurannalla pystytään tunnistamaan toiminnassa tapahtuvat muutokset ja ennakoimaan tulevat huoltotarpeet.

Koneoppiminen ohjaa asiantuntijoitamme keskittymään oikeisiin mittauksiin oikeaan aikaan ja siten havaitsemaan mahdolliset muutokset propulsiojärjestelmän toiminnassa,” kertoo Steerpropin PdM Manager Jarkko Sirrola. ”Järjestelmän kunnosta kertovan tiedon avulla tiimimme voi auttaa asiakastamme suunnittelemaan tulevat huoltonsa mahdollisimman tehokkaasti.”

Sirrola toteaa, että uusi sopimus Siem Offshoren kanssa on esimerkki meriteollisuuden kasvavasta kiinnostuksesta huoltoprosessien yksinkertaistamiseen kunnonvalvontapalvelujen avulla.

”Ennakoivan huollon vieminen uudelle tasolle parantaa ajan myötä aluksen luotettavuutta, turvallisuutta ja mahdollistaa huollon optimoimisen propulsiojärjestelmän todellisten vaatimusten perusteella”, hän jatkaa. ”Näin voidaan myös pidentää huoltovälejä, optimoida varaosien kulutusta ja välttää suunnittelemattomat huollot.”

Lisää luotettavuutta

Siem Offshoren sopimus kattaa kolme 5 500 DWT:n offshore-tukialusta: Siem Pride, Siem Symphony ja Siem Thiima. Kaikki kolme alusta on varustettu Steerpropin propulsiojärjestelmillä. Alukset toimivat Norjan ja Australian aluevesillä, ja sopimus on tehty alustavasti viideksi vuodeksi.

Siem Offshore Australian Maritime Manager Aaron Barbetti kertoo, että Steerprop Care Premium näyttää olevan paras ja tehokkain ratkaisu propulsiojärjestelmien jatkuvalle kunnonvalvonnalle.

”Kiinnostuimme Steerprop Care Premium -palvelusta, koska se lisää luotettavuutta alusten käytössä ja yksinkertaistaa huoltoprosessia”, hän toteaa. ”Tähän mennessä kokemus on vastannut odotuksiamme, ja toivomme yhteistyön Steerpropin kanssa tuovan pitkällä aikavälillä paljon hyötyä.”

Kolme valvonnan tasoa

Steerprop Caren perustaso, Standalone, antaa aluksen miehistölle perustietoa propulsiojärjestelmän kunnosta. Vuodesta 2019 asti Standalone on sisältynyt jokaiseen propulsioyksikön toimitukseen. Online-versiot Steerprop Care Plus ja Premium tarjoavat laajemmat mittausominaisuudet. Mikäli järjestelmässä havaitaan tapahtumia, jotka saattavat tulevaisuudessa aiheuttaa häiriöitä, Steerpropin tiimi raportoi asiasta aluksen miehistölle sekä antaa tarvittaessa etätukea. Steerprop Care Plus ja Premium voidaan toimittaa alukselle myös jälkiasennuksena.

 

Tietoa

Siem Offshoresta

Siem Offshoren laivasto koostuu 28 aluksesta. Niihin kuuluu huoltoaluksia, hinaajia ja merenalaiseen offshore-rakentamiseen ja poraustoimintaan käytettäviä aluksia. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Norjan Kristiansandissa, ja se työllistää noin 1 100 työntekijää.

Steerprop Oy

Steerprop perustettiin vuonna 2000 kehittämään ja valmistamaan azimuth-propulsiojärjestelmiä merenkäynnin vaativimpiin olosuhteisiin. Satoihin aluksiin toimittamamme, käyttötarkoituksiinsa räätälöidyt ratkaisut kattavat muun muassa joka kolmannen toiminnassa olevan jäänmurtajan.

Menestyksemme perustuu asiakkaidemme erityistarpeiden huomioimiseen ja tinkimättömään päättäväisyyteen ratkaista kovimmatkin haasteet.

Kokemuksemme arktisten alueiden vaatimuksista, omistautumisemme ehdottomalle toimintavarmuudelle ja sitoutumisemme jatkuvaan kehitystyöhön ovat osoittautuneet kilpailueduksi, niin Steerpropille kuin asiakkaillemme.

 

Yhteydenotot

Jarkko Sirrola, PdM Manager, Steerprop
Puhelin: 040 1258694
Sähköposti: jarkko.sirrola@steerprop.com

www.steerprop.com

 

Kuvateksti

Siem Offshore on allekirjoittanut viisivuotisen Steerprop Care Premium -sopimuksen kolmelle offshore-tukialukselleen, jotka on varustettu Steerpropin propulsiojärjestelmällä.

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

 

Company Information

Steerprop Oy logo


Steerprop Oy

Hakunintie 23
FI-26100 Rauma
Finland

Phone: +358 (0)2 8387 7900

steerprop(at)steerprop.com
www.steerprop.com

Press contacts

Olli Knihti
Sales Manager
Steerprop Oy

Phone: +358 400 191 943

olli.knihti@steerprop.com

Johanna Innola
Brand & Communication Manager
Steerprop Oy

Phone: +358 400 191 943

johanna.innola@steerprop.com

     Via social media

Company Information

Steerprop logo


Steerprop Oy 

Hakunintie 23
FI-26100 Rauma
Finland

Phone: +358 (0)2 8387 7900

steerprop(at)steerprop.com
www.steerprop.com

Press contacts

Olli Knihti
Sales Manager
Steerprop Oy

Phone: +358 400 191 943

olli.knihti@steerprop.com

Johanna Innola
Brand & Communication Manager
Steerprop Oy

Phone: +358 400 191 943

johanna.innola@steerprop.com

     Via social media

About Steerprop Oy


Steerprop is a leading designer and manufacturer of azimuth propulsion systems for the most demanding applications and toughest conditions.

Since our founding in Finland in 2000, we have delivered fit-for-purpose units for hundreds of vessels, including every third icebreaker in operation around the world.

Our unrivaled arctic experience and fit-for-purpose solutions are a testament to our commitment to continuous development, steadfast dedication to meet our customers’ needs and our unwavering resolve to perform.

 

Publications