Arvokkaita vinkkejä turvallisen ja tehokkaan vesijärjestelmän turvaamiseen lääketeollisuudessa

/ins  ”Tässä kalvoventtiilissä on korkealaatuinen yksikerrosrakenne, ja EPDM-kalvo auttaa minimoimaan piiloon jäävän ristiinkontaminoitumisen ja biokalvon muodostumisen.”

Vesi on olennainen ainesosa lääketeollisuuden tuotteiden valmistuksessa.
Puhdistamisen jälkeen vesi, joka ei täytä farmakopeiavaatimuksia, puhdistettu vesi ja ruiskutukseen käytettävä vesi on varastoitava ja toimitettava järjestelmiin, jotka on suunniteltu, asennettu, käyttöönotettu ja validoitu asianmukaisesti.

Jakelupiiriin toimitettavan veden laadun varmistaminen ja vaaditun virtauksen ja lämpötilan varmistaminen veden syötössä käyttöpisteisiin voi olla vaativaa.
Siksi lääkkeiden valmistajat etsivät kestäviä, energiatehokkaita ratkaisuja korroosion, biokalvon muodostumisen ja muiden epäpuhtauksien ehkäisemiseksi veden jakelupiirissä.

Lääketeollisuuden vesijärjestelmien tavoitteet:
• Vedenlaadun pitäminen hyväksyttävissä rajoissa
• Veden syöttö käyttöpisteisiin vaaditun virtauksen ja lämpötilan mukaisesti
• Investointien ja käyttökustannusten minimointi
• Kaikkien laitteiden, varaosien ja huoltosarjojen validoinnin helpottaminen

TUTUSTU ALFA LAVALIN ULTRAPURE-TUOTTEISIIN:
Ainutlaatuinen DV-ST UltraPure -venttiili hoitaa homman
Tämä kompakti ja kevyt kalvoventtiili soveltuu erinomaisesti lääketeollisuuden vesijärjestelmien tarpeisiin, ja modulaarisuuden ansiosta se mahdollistaa monenlaiset erityiskokoonpanot.

Venttiili toimii aina dokumentoidusti, luotettavasti ja ilman kontaminaatioita määritysten mukaisen rikkipitoisuuden ansiosta, jolla saadaan aikaan ylivoimainen hitsausten laatu ja laadukkaat venttiilirungot, joissa on vähäinen deltaferriittipitoisuus.

Alfa Lavalin DV-ST UltraPuren edut vesijärjestelmässäsi:
• Takaa lääketeollisuuden vesijärjestelmien turvallisen, pitkäkestoisen toiminnan
• Minimoi korroosioriskin laadukkaiden hitsausten ansiosta
• Säästää energiaa, helpottaa asennusta ja tehostaa höyrysterilointia
• Minimoi kaikkien vakioventtiilien kontaminaatioriskin vuodonilmaisureiän ansiosta
• Vähentää lämmitysenergian tarvetta, ja pienempi paino rasittaa putkistoa vähemmän


UUTTA: Venttiilivalikoimaan on lisätty asiakkaiden toivoma uusi DV-ST:n 4":n versio.
Se on rakennettu 3":n komponenteista Kv-arvoista tinkimättä, mutta sekä 3":n että 4":n versioissa on käytetty samaa kalvoa, kahvaa ja käyttölaitetta varastoinnin minimoimiseksi.


Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications