Støvfri betonslibning giver øget effektivitet og mindre sundhedsfare

Slebne og polerede betongulve har udviklet sig til et globalt milliardmarked, som fortsætter med at vokse, først og fremmest i USA og Australien. Vanskeligheden med at håndtere de store mængder slibestøv har været en begrænsende faktor for denne udvikling. Slibestøv indeholder ofte sundhedsfarlige partikler. Men nu har det svenske firma Dustcontrol løst problemet med et nyt koncept og to nyudviklede støvsugere, som effektivt håndterer meget store mængder støv. Takket være specielle forseparatorer og en avanceret filtrerings- teknik mindskes tillige risikoen for lunge- sygdomme markant.

Med de nye typer betonslibemaskiner kan man effektivt slibe og polere meget store gulvoverflader af beton. Teknikken anvendes stadig mest i industrilokaler, men også mere og mere i andre typer lokaler.

Efter slibning kan gulvene belægges med f.eks. epoxy, hærder eller tæpper. Med moderne slibning opnår man imidlertid så slidstærke, jævne og blanke betonoverflader, at stadig flere skoler, hospitaler, butikker og offentlige lokaler vælger polerede og ubehandlede betongulve uden nogen form for belægning. Der er således penge at spare med dette alternativ.

Milliardmarked
Det globale marked for slebne og polerede betongulve løber allerede op i flere milliarder kroner, og det fortsætter med at vokse specielt i USA og Australien.

Tidligere anvendte man ofte forskellige vådslibningsmetoder til bearbejdning af betongulve. Dette medførte et omfattende arbejde med at fjerne det våde slibestøv. Med den moderne tørslibning slipper man for dette meget tidskrævende efterarbejde, hvilket gør betonslibningen mere effektiv og billigere at udføre.

Nu opsamles det tørre slibestøv i støvsugere. Desværre har de tidligere anvendte støvsugere ofte haft utilstrækkelig kapacitet til fuldt ud at matche de effektive moderne slibemaskiner. Man har alt for ofte været tvunget til at afbryde slibningen for at tømme støvsugerne eller for at rense filter.

Derudover er slibestøvet - som ofte indeholder sundhedsfarlige partikler - i alt for høj grad blevet hvirvlet op i luften, hvorefter operatører og andre, som har befundet sig i nærheden, har indåndet disse partikler, som kan forårsage alvorlige sygdomme så som støvlunger, kronisk obstruktiv lungesygdom og lungecancer.

Støv, som spredes og hvirvler rundt, betyder også, at operatøren ikke ser så godt, hvilket kan medføre ujævnheder i gulvet. Og selvom det sviner mindre end ved vådslibning, så skal byggepladsen og tilgrænsende overflader dog renses for støv efter slibningen.


Nyt koncept giver øget effektivitet

Nu har det svenske firma Dustcontrol i samarbejde med førende gulvslibningsfirmaer imidlertid udviklet et nyt koncept, som løser disse problemer. Konceptet indebærer, at man hurtigt kan slibe store overflader med et betydeligt bedre resultat, samtidigt med at store mængder slibestøv opsamles effektivt og med få stop til tømning og rensning af filtre.

Konceptet bygger i store stræk på:
*Vibrationsfrie slibemaskiner med god ergonomi
*Slibemaskiner med stor afslibning
*Sugekopper som integreres i slibeværktøjet
*Flertrins cyklonseparatorer
*Filter/sugesystem som i princippet opsamler alle sundhedsfarlige partikler
*Slanger og koblinger som er meget slidstærke
*Plastsække og beholdere til effektiv og støvfri efterhåndtering af det udskilte materiale

De nye støvsugere i dette koncept er forsynede med særskilte forseparatorer og ny avanceret filterteknik. Det medfører, at mere end 90 pct. af støvpartiklerne forbliver i forseparatoren og 9,97 pct. forbliver i filterenheden. Mindre end 0,03 pct. af partiklerne kommer således ud i luften, og risikoen for alvorlige lungesygdomme mindskes betydeligt.

Nyudviklet filter
Inden for rammerne af dette koncept lanceres nu flere helt nye støvsugere.

DC 5800a/DC 5800c PTFE er specielt udviklet til at klare meget store mængder betonstøv. Maskinens sugeevne er 470 kubikmeter i timen. I DC 5800c samles støvet i en sæk af plastik. I DC 5800a samles støvet i en 90 liters beholder med plastiksæk og hjul, så den let kan transporteres rundt.

En forseparator kan også tilsluttes og monteres på en 200 liters standardtønde. Tønden kan for eksempel stå på en palle uden for lokalet. Når alle tønder er fyldte, kan de let transporteres bort med truck eller lastbil. Slangen fra maskinen til tønden kan være op til 50 meter lang.

DC 5800c/DC 5800a PTFE er forsynet med hjul og vejer kun 160 og 180 kg. Det er således let for én person at flytte dem rundt.

Maskinen indeholder både det nyudviklede PTFE-filter og mikrofilter. Mikrofiltret opsamler meget små partikler såsom asbestfibre og kvartsstøv. Disse partikler kan forårsage alvorlige lungesygdomme såsom støvlunger og lungecancer.

PTFE-filtret er belagt med et materiale, som gør, at støvpartiklerne lettere glider ned i beholderen. Derved holder filteret længere, og der går længere tid imellem rensning og filterudskiftning.

Med forseparatorer og den nye filterløsning fjernes hele 99,97 pct. af partikelstøvet.

Twin - smidig og let
DC 3800c Twin er beregnet til mindre mængder betonstøv. Den vejer kun 54 kg og kan let flyttes af en person i trange rum og på trapper.

DC 3800c Twin har to effektive cykloner, hvor den ene udskiller 90 pct. af de største partikler. I den anden cyklon udskilles det resterende fine støv af et fint filter og et mikrofilter. Denne filterløsning gør, at så godt som alle stoffer opsamles i plastsække og ikke slipper ud i luften og forårsager sundhedsproblemer.

Rensning af filtre sker effektivt med luftstråler, hvilket medfører mindst mulig tid til rengøring.

Sugekilden udgøres af to enfasede 1200 W-motorer. Maskinen kan således også anvendes, hvor der ikke findes tilslutning til trefaselektricitet.

Verdenslancering i efteråret
-I efteråret lanceres vore to ny støvsugere over hele verden. Det er vort håb, at de vil bidrage til yderligere effektivisering og et større marked for slibning og polering af betongulve. Vi er også meget glade for, at vore filterløsninger bidrager til en væsentligt nedsat sundhedsfare for operatørerne, udtaler Johann Haberl fra Dustcontrol.

Billedtekst:
Billede 1:
Dustcontrols nye koncept på støvfri betonslibning giver øget effektivitet og betydeligt nedsat risiko for lungesygdomme. Her er den ny støvsuger DC 3800c Twin tilsluttet en betonslibemaskine. I den ene cyklon udskilles de store støvpartikler, og i den anden opfanges det resterende fine støv ved hjælp af et fint filter og et mikrofilter. (Foto: Ryno Quantz)
Billede 2:
DC 3800c Twin er en af de nye støvsugere i Dustcontrols nye koncept til effektiv og støvfri betonslibning. Sugekilden kan integreres med de fleste moderne slibemaskiner fra førende leverandører. DC 3800c Twin er lille, smidig og vejer kun 54 kg. Filtrene renses effektivt med luftstråler. Da sugekilden består af to enfasede 1200 W-motorer, er det ikke nødvendigt med tilslutning til trefaselektricitet. (Foto: Ryno Quantz)
Billede 3:
DC 5800a/c PTFE er den største og mest kraftige af de to maskiner og muliggør slibning med kraftige slibemaskiner med stor afslibning og dermed store mængder slibestøv. Selv for disse støvsugere integreres sugekilden let med de fleste moderne slibemaskiner. DC 5800c PTFE har luftstrålerensning af filtrene, vejer 160 kg og har en trefaset 5 kW motor.


For yderligere oplysninger kontakt:
Erik Noer
Aktieselskabet 4a
Tømrervej 7-9
DK-6710 Esbjerg V
Tlf.: +45 - 75 15 11 22
Fax: +45 - 75 15 82 69
E-mail: en@4a.dk
esbjerg@4a.dk, www.4a.dk

Press release images


Dammfri betongslipning ger ökad byggeffektivitet och minskade hälsorisker

Dammfri betongslipning ger ökad byggeffektivitet och minskade hälsorisker

Dammfri betongslipning ger ökad byggeffektivitet och minskade hälsorisker

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications