Společnost Alfa Laval je opět o krok blíž k inteligentnímu čerpadlu

Společnost Alfa Laval uvádí na trh nový software pro monitorování stavu, který umožňuje analýzu. Nové řešení Alfa Laval Analytics pro online monitorování stavu, které využívá umělou inteligenci, pomáhá v hygienických odvětvích předcházet neplánovaným odstávkám, prodlužuje životnost cenných aktiv a napomáhá dosahovat cílů v oblasti udržitelnosti.

„Pro hygienická odvětví je to velký krok. Naše nové řešení Alfa Laval Analytics odhalí potenciální poruchy stroje dříve, než k nim dojde, a pomůže diagnostikovat jejich hlavní příčinu. V úzké spolupráci s našimi zákazníky jsme vyvinuli snadno použitelné a spolehlivé řešení, které vám zajistí klid a udržuje zařízení trvale ve špičkovém stavu,“ uvádí Torsten Pedersen, vedoucí oddělení konektivity a monitoringu v centru Alfa Laval Fluid Handling.

 

Alfa Laval Analytics je funkce, která nabízí přidanou hodnotu a lze ji doplnit ke všem novým i stávajícím instalacím čerpadel společnosti Alfa Laval. Řešení zahrnuje roční předplatné včetně online instalace, školení k ovládání panelu a neustálou podporu.

 

Vždy k dispozici 24/7

Řešení Alfa Laval Analytics nepřetržitě shromažďuje a analyzuje data o vibracích čerpadel. Myšlenkou, která stojí za vývojem řešení na bázi umělé inteligence, bylo zajistit klid obsluze zařízení a vedení. Řešení Analytics nabízí jasný a intuitivní přehled o stavu zařízení prostřednictvím jednoduchého panelu. Zelená signalizuje „v pořádku“, oranžová „varování“ a červená „okamžité opatření“.

 

 „Obsluha a vedení závodu má kdykoliv a kdekoliv možnost zkontrolovat stav zařízení. Stav čerpadel zkontrolujete jediným pohledem na panel aplikace a v případě potřeby přijmete opatření, která zabrání nákladným odstávkám,“ dodává Torsten Pedersen.

 

Vysvětluje, že řešení Analytics nejen odhaluje poruchy, ale také určuje pravděpodobné příčiny problému, které mohou souviset například s nesprávným seřízením instalace čerpadla, případně vylepšením procesů nebo mechanickými poruchami.

 

„Diagnostické možnosti nástroje Analytics usnadňují obsluze a technikům rychlou lokalizaci problému a jeho odstranění dříve, než dojde k poškození. S řešením Analytics můžeme dokonce prodloužit záruku zařízení, pokud se čerpadla nepřetržitě monitorují a dodržují se doporučení ke kontrolám a opravám,“ říká Torsten Pedersen.

 

Umožňuje prediktivní údržbu

Díky možnosti předvídat poruchy a určovat díly, které je třeba opravit nebo vyměnit, otevírá řešení Analytics cestu k zavedení strategií prediktivní údržby, které eliminují další náklady a předchází neplánovaným odstávkám.

 

Řešení Analytics současně podporuje program udržitelnosti, protože umožňuje závodům vyrábět více při nižších nákladech. Řešení Analytics udržuje aktiva vždy v bezchybném provozu, a zvyšuje tak jejich energetickou účinnost a pomáhá snižovat uhlíkové emise.

 

Alfa Laval Analytics je kyberneticky bezpečným řešením. Veškerá data se přenáší mobilní sítí a nevyžaduje žádné připojení k internetu závodu.

Řešení Analytics je součástí programu Souvisejících služeb společnosti Alfa Laval. Průběžně doplňujeme nové služby, které využívají potenciálu technologií Průmyslu 4.0.

 

Technická konfigurace řešení Alfa Laval Analytics

  • Řešení Analytics vyžaduje bránu CM Connect Gateway a dodává se s 12měsíčním předplatným.
  • Instalace a uvedení do provozu jsou jednoduché. Provádí se pomocí aplikace, která uživatele vede v jednoduchých krocích.
  • Předplatné nabízí přístup k panelu, oznámení s doporučenými kroky a podporu společnosti Alfa Laval.

 

Další informace naleznete na adrese www.alfalaval.com/analytics

 

 

 

To je Alfa Laval

Společnost Alfa Laval působí v odvětví energetiky, lodního průmyslu, potravinářství a vodního hospodářství a své odborné znalosti, výrobky a služby nabízí v široké škále průmyslových oborů v přibližně 100 zemích světa. Společnost usiluje o optimalizaci procesů, vytváří odpovědný růst a podporuje pokrok, aby pomohla svým zákazníkům dosáhnout jejich obchodních cílů a cílů v oblasti udržitelnosti.

 

Inovativní technologie společnosti Alfa Laval se zaměřují na čištění, rafinaci a recyklaci materiálů a podporují odpovědnější využívání přírodních zdrojů. Přispívají ke zlepšení energetické účinnosti, k rekuperaci tepla, k lepší úpravě vody a ke snižování emisí. Společnost Alfa Laval tak urychluje cestu k úspěchu nejen svým zákazníkům, ale také lidem a planetě. Zlepšujeme svět, každý den.

 

Společnost Alfa Laval má 20 300 zaměstnanců. Objem prodeje dosáhl v roce 2022 výše 52,1 miliardy švédských korun (přibližně 4,9 miliardy eur). Společnost je kotována na burze Nasdaq Stockholm.

 

www.alfalaval.com

 

 

Další informace vám podá:

 

Torsten Pedersen

Vedoucí oddělení konektivity a monitoringu ve společnosti Alfa Laval

Telefon: +45 28 95 44 21

E-mail: torsten.pedersen@alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications