Nytt biologiskt nedbrytbart täckodlingspapper från Walki

/INS. Walki har utvecklat en ny fiberbaserad täckodlingslösning som är helt biologiskt nedbrytbar. Det miljövänliga täckmaterialet, som används för att minska ogrässpridningen och optimera jordkvaliteten och skörden, är det första i sitt slag på marknaden.

Walki, en ledande global tillverkare av tekniska laminat och förpackningsmaterial, har utvecklat den första organiska täckodlingslösningen som är baserad på biologiskt nedbrytbara fibrer i stället för plast. Vid täckodling läggs ett täckmaterial ut ovanpå jorden. Täckmaterialet bevarar fukt, förbättrar jordens bördighet och kvalitet och skyddar mot ogräs. Täckodling minskar dessutom behovet av bekämpningsmedel, gödningsmedel och konstbevattning.

Traditionellt sett har plast använts som täckmaterial, vanligen en polyetenfilm. Plasten är visserligen effektiv, men den är inte biologiskt nedbrytbar och måste därför tas bort från fältet och deponeras eller återvinnas, vilket är mycket kostsamt.

Uppskattningsvis används över en miljon ton plastfilm till täckodling årligen runtom i världen. När plastfilmen ska tas bort från åkern i efterhand blir ofta en del av plasten kvar i kretsloppet, vilket förorenar jorden och försämrar odlingsförutsättningarna inför framtiden. Skörden från förorenad mark är generellt sett 20 procent mindre än från icke-förorenad mark.

– Walkis lösning Agripap är det enda organiska täckmaterialet på marknaden som är gjort av papper i stället för plast. Materialet är helt nedbrytbart och innehåller inga förorenande plaster. I stället löses materialet helt enkelt upp i jorden. Det minskar samtidigt behovet av kemiska ogräsbekämpningsmedel, säger Arno Wolff, Vice President Technical Products, Sales & Marketing på Walki.

Walki®Agripap är tillverkat av kraftpapper som är bestruket med ett biologiskt nedbrytbart ytskikt som bromsar nedbrytningen av papperet. Utan detta ytskikt skulle papperet brytas ned inom ett par veckor.

Walkis nya organiska täckpapper har genomgått omfattande fälttester i Finland. Vid testerna, som utfördes under 2016 av det oberoende forskningsinstitutet Luke Piikkiö, jämfördes resultatet vid användning av olika biologiskt nedbrytbara täckpapper vid odling av isbergssallad och lökodling från frö. Testerna visade att Walkis Agripap var enkelt att lägga ut på fälten och att ogräskontrollen var utmärkt. Samtidigt var både skörden och hållbarheten god.

– Efter att ha sett vilken miljöpåverkan plastfilm kan ha på jorden har Walki identifierat ett behov av ett mer hållbart täckodlingsalternativ. Walki®Agripap är den perfekta lösningen för odlare som bryr sig om miljön, säger Peter Martin, Technical Service & Development Director, Industrial Packaging.

Efter de lyckade testerna och godkännandet av Agripap i Finland och Sverige är nästa steg att genomföra tester för Europas främsta täckodlingsmarknader: Spanien, Frankrike och Italien. Odlare och utrustningstillverkare som vill delta i testerna av Walkis nya organiska täckodlingslösning kan kontakta Arno Wolff.

Bildtext 1: Walkis nya täckodlingsprodukt, Agripap, är den enda lösningen på marknaden som är helt biologiskt nedbrytbar. © Walki

Bildtext 2: Testerna visar att Walkis Agripap inte bara är enkel att lägga ut på fältet och ger ett utmärkt ogrässkydd, utan också att resultatet är fördelaktigt vad gäller skörd och hållbarhet. © Walki

För mer information, kontakta:

Arno Wolff
Vice President Technical Products, Sales & Marketing
Tel: +49 170 31 9140
E-post: arno.wolff@walki.com

Walki i korthet                                                                                    

Walki Group är en ledande tillverkare av tekniska laminat och förpackningsmaterial. Vi är  specialiserade på tillverkning av fiberbaserade, intelligenta multilaminatprodukter för marknader som sträcker sig från energibesparande isoleringslaminat och byggmembran till barriärförpackningar. Walki har fabriker i Finland, Tyskland, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Ryssland och Kina. Företaget sysselsätter cirka 900 personer och den årliga nettoomsättning ligger på över 300 miljoner euro.

 

 

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications