SVENSKA PAPPERSBRUK KAN ENKELT SPARA 1 - 2,5 MILJONER KRONOR

Varje krona som investeras i förbättrad kvalitet resulterar i 5-10 kronor i återbetalning

ABB har sedan en tiderbjudit pappersindustrin optimeringstjänsten Paper Machine Fingerprint. I tjänsten går man igenom hela produktionsprocessen för att hitta förbättringspotentialer.  En diagnos på dagsläget ställs och utifrån denna får bruket förslag på förbättringar, tillsammans med en ROI-kalkyl.

”Vi har sett att man i ett typiskt pappersbruk genom att implementera de förbättringar som vi föreslagit tjänar 5-10 gånger kostnaden av själva implementeringen då man effektiviserar och optimerar pappersproduktionens prestanda”, säger Jonas Warnqvist, specialist inom processoptimering och QCS. Vanligtvis spar ett medelstort svenskt pappersbruk 1 - 2,5 miljoner kronor bara genom att förbättra de delar som vi identifierat genom Fingerprintdiagnosen.

Vid diagnostiseringen går man igenom samtliga delar i produktionsprocessen och letar efter förbättringspotential ur såväl mekaniskt som reglertekniskt perspektiv. Det kan handla om processproblem, instrumentproblem eller automationsrelaterade problem. Genomgången kan göras på vilken pappersmaskin som helst, oberoende av automationssystem.  

”Vi erbjuder alltid kontinuerlig uppföljning efter genomförd diagnos och implementering. Detta för att kunden ska bibehålla sina förbättringar och inte tappa investeringen”, säger Jonas Warnqvist.

Fingerprintdiagnosen resulterar både i ett underlag för framtida jämförelser av brukets prestanda och i en förbättringsplan där man identifierat förbättringspotentialen och prioriterat åtgärderna utifrån var de största möjligheterna till besparingar finns. ROI-kalkylen som tas fram är ett mycket viktigt verktyg för att enkelt kunna påvisa hur förbättringarna resulterar i ekonomiska besparingar.

För att kunna göra denna fullständiga helhetsbedömning krävs ett stort kunnande om processen och brukets alla delar. Något som ABB tillgodosett sig genom sin omfattande erfarenhet och spetskompetens inom pappersindustrin. /ins

Bildtext

Svenska pappersbruk kan enkelt spara 1 - 2,5 miljoner kronor
© ABB

ABB i korthet

ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare.


För mer information kontakta:

ABB Process Automation
Jonas Warnqvist, specialist, processoptimering, QCS
Tel. 070-537 04 80
e-mail: Jonas.warnqvist@se.abb.com
www.abb.com

Press release images


Paper machine

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications