Produktionsforbedring – på den lette måde

/INS. Et af de største produktionsanlæg for vallepulver i Finland forøgede for nylig sin produktion med over 10 procent uden at investere i materiel eller bruge mere energi til forarbejdningsprocessen. Det kunne produktionsanlægget gøre udelukkende ved at implementere Neste Jacobs’ NAPCON® Suite-applikationer til avanceret processtyring (APC). Derved optimeredes den vigtige og energiintensive slutfase af forarbejdningen.

Valle er et biprodukt fra osteproduktion. Da vallepulver har en stor næringsværdi, er dens anvendelse som ernæringstilskud eller ingrediens i levnedsmidler stigende på verdensplan.

Produktion af vallepulver er dog en kompliceret og energiintensiv proces. Det er især vigtigt at kunne kontrollere fugtighedsprocenten nøjagtigt.

“For stort et vandindhold giver vallepulveret en klæbrighed, der kan afbryde eller standse produktionen”, siger Antero Ylitalo, produktionsleder ved Valios vallepulverfabrik. Hvis pulveret på den anden side er for tørt, skaber det støv og bruger for meget energi.”

Produktets fugtighedsprocent justeres i et tørrekammer i produktionslinjens slutfase.

“Den vigtigste ting er at kunne styre tørrekammerets last og de varme luftstrømme på optimal vis“, siger Ylitalo. Vi er nødt til at holde fugtighedsprocenten i det endelige vallepulverprodukt meget tæt på den ønskede værdi uanset forarbejdningsforholdene, samtidig med at vi tager hensyn til begrænsninger i de mange forskellige dynamisk skiftende forarbejdningsprocesser.”

En proces med mange indbyrdes afhængigheder


En APC-løsning blev taget i brug i produktionsanlægget. Den bestod af to værktøjer fra Neste Jacobs NAPCON ®Suite: NAPCON ® Indicator, der beregner information om materialet og energibalancen og sender det til NAPCON ® Controller, en softwarepakke til prognosekontrol med mange variable modeller, som er optimeret til kontrol af processer med indbyrdes afhængigheder.

Resultatet blev, at APC-løsningen automatisk kontrollerede forarbejdningsprocessen, hvorved fabrikkens produktion voksede betydeligt. Samtidig blev risikoen for produktionsstandsninger på grund af tilstoppede posefiltre reduceret.

"Vi overvejede forskellige APC-leverandører, men lod os overbevise af Neste Jacobs' ekspertise og funktionerne i NAPCON® Suite-teknologien", siger Ylitalo. "Vi planlægger nu også at indføre APC-teknologien i andre produktionsanlæg og håber, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med Neste Jacobs på dette område."

Ingen produktionsstandsninger

Ifølge chefkonstruktøren for applikationer Keijo Yli-Opas hos Neste Jacobs blev Valio APC-projektet færdiggjort på blot tre måneder fra projektets igangsættelse.

“En afgørende faktor var, at der ikke var nogen produktionsstandsninger ved installation og indkøring af NAPCON® Suite-softwaren”, fortæller Yli-Opas. “Det er altafgørende for kunder, der bestræber sig på at forbedre deres produktionsanlæg.”

Valio er typisk eksempel på, hvor velegnet NAPCON® Suite er til processer med komplicerede egenskaber. “Faktisk er den relevant i de fleste områder af fødevareindustrien, men giver de bedste resultater, når den anvendes i kontinuerlige processer som på vallepulverfabrikken”, udtaler Yli-Opas.

Ud over APC-løsningen omfattede leveringen til Valio også en OPC UA-forbindelse (Open Process Control Unified Architecture) mellem NAPCON® Suite og Valios processtyringssystem. “Fuld teknisk support og implementeringsservice samt oplæring af kunden var også vigtige elementer i vores tilbud”, siger Yli-Opas.

Han opsummerer resultat af projektet i én sætning: ”Over 10 procents stigning i produktionen af vallepulver, intet øget energiforbrug og bedre processtyring, der tillod en stigning af den gennemsnitlige fugtighedsprocent.”

Hvad der virkeligt er slående, er den korte tid projektet tog fra igangsættelse til afslutning. “En ting, der virkeligt fremskyndede projektet, var, at det inkluderede en fjernstyret telekommunikationsforbindelse mellem processen og vores teknikere. Det gjorde det muligt at arbejde på projektet på afstand. Forbindelsen leverer også en platform for vedligeholdelsesydelser. ”

Kontaktinformation:  
 

Jarkko Koskela, kundechef, hjælpeprogrammer, tlf. +358 50 458 9890,jarkko.koskela@nestejacobs.com
Jaakko Nauha, kundechef, produkter, tlf. +358 50 458 7534,
jaakko.nauha@nestejacobs.com

Undertekst 1
:Valios imponerende produktionsfabrik til vallepulver i Lapinlahti i Finland gav sin produktion et løft med en stigning på 10 procent udelukkende ved at indføre en APC-løsning fra Neste Jacobs og uden at bruge mere energi.©Neste Jacobs

Undertekst 2
:Valios imponerende produktionsfabrik til vallepulver i Lapinlahti i Finland gav sin produktion et løft med en stigning på 10 procent udelukkende ved at indføre en APC-løsning fra Neste Jacobs og uden at bruge mere energi.©Neste Jacobs
 
Valio

Valio er ejet af 18 finske andelsmejerier, der hovedsageligt raffinerer og markedsfører produkter baseret på mælk. Valio er den største mælkeproduktionsvirksomhed i Finland og modtager 85 procent af den mælk, der produceres i Finland. Hovedprodukterne kan gruppes i friske mejeriprodukter, oste, fedtstoffer, juicer, mælkepulvere, demineraliserede vallepulvere og produkter til storkøkkener.
www.valio.fi


Neste Jacobs

Neste Jacobs er en eftertragtet leverandør af teknologi af høj kvalitet, teknisk support og projektydelser til en bred vifte af brancher, såsom olie og gas, den petrokemiske industri, kemikalieindustrien og bioteknologi. Virksomheden har over 50 års erfaring inden for teknologiudvikling og industrielle investeringsprojekter samt forbedring af vedligeholdelse og ydeevne i Europa, Nord- og Sydamerika, Asien og Mellemøsten. Foruden de nordiske lande glæder virksomheden sig til at vækste på de voksende markeder, især i Mellemøsten og Rusland. Neste Jacobs beskæftiger godt 1000 fagfolk på verdensplan.
www.nestejacobs.com

Press release images


APC solution from Neste Jacobs. ©Neste Jacobs

APC solution from Neste Jacobs. ©Neste Jacobs

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications