INTELLIGENTE KRANER PÅ FARTEN

For at sikre, at kraner, der bruges til krævende industrielle processer, altid er i drift, har Konecranes for nylig lanceret en innovativ produktfamilie af fjernservices under navnet TRUCONNECT. De to første produkter i denne familie er TRUVIEW®-datarapporteringsservicen og den fulde servicepakke TRUCARE®-løsningen.

Takket være en fjernforbindelse mellem kranen og et Konecranes-fjerncenter kan TRUVIEW levere et realistisk billede af driftsbetingelserne for kundens kran gennem vedvarende dataindsamling.

"Alle informationer fra kranen sendes automatisk til fjerncenteret, hvor de behandles og derefter konkretiseres i avancerede rapporter. I fjerncenteret har vi en dedikeret organisation og tilstrækkeligt mange ressourcer til at drive disse fjernservices på verdensplan", siger Jens Flesner, adm. direktør Konecranes A/S. "TRUVIEW tilbydes også til ældre kraner, der opdateres med en pakke, som gør det muligt at oprette fjernforbindelsen. Det er endda muligt at installere fjernforbindelsen for kraner af andre fabrikater, hvis vi har en vedligeholdelseskontrakt med kunden", fortsætter han.

Spar tid og penge

De rapporter, som TRUVIEW genererer, kan vises via internettet af både kunden og Konecranes' servicemedarbejdere.

"I rapporterne lægger vi vægt på sikkerhedsproblemer, f.eks. om der har forekommet overbelastninger eller nødstop, og hvordan vedligeholdelsen kan optimeres", siger Konecranes' Branch Manager Morten Møller. "Da alle oplysninger stammer fra selve anvendelsen, er det muligt at skræddersy vedligeholdelsen til de enkelte kraner ud fra de reelle behov", siger han.

TRUVIEW gør det muligt for Konecranes at hjælpe sine kunder ikke blot med at forbedre sikkerheden ved brug af deres udstyr men også med at levere den rette vedligeholdelse i rette tid og til at fastsætte krankomponenters livscyklus.

"TRUVIEW gør det f.eks. muligt at udskyde visse eftersyn af en kran, hvis dataene viser, at den har været brugt mindre end den anslåede levetid", forklarer Møller.

Konecranes' vigtigste styrke, som også gælder for fjernservices, er virksomhedens globale servicenetværk, der består af mere end 3.500 serviceteknikere i 46 lande.

Møller siger: "Vi er langt den største kranproducent, der leverer fjernservices til løfteanordninger internationalt. Vores serviceteknikere kombinerer gammeldags håndværk med ny teknologi, f.eks. TRUCONNECT. Denne kombination kan medføre store besparelser for vores kunder."

Fordele ved en fuld servicepakke

TRUCARE er en femårig fuld servicepakke, som Konecranes tilbyder med nye industrielle CXT-kraner, der stadig er inden for garantiperioden. TRUCARE omfatter altid TRUVIEW, og for et fast månedligt gebyr dækker den alle nødvendige vedligeholdelsesaktiviteter og reservedele i fem år.

"Det betyder i realiteten, at vi deler den økonomiske risiko med kunden", siger Møller, som fortsætter: "Så længe udstyret anvendes korrekt, dækker vi alle omkostningerne til den nødvendige vedligeholdelse og de nødvendige reservedele. Prisen på TRUCARE er gennemsigtig og i et vist omfang baseret på den anslåede brug af kranen".

Flesner understreger, at Konecranes kun har udviklet fjernserviceteknologien med et formål: at give kunderne nye muligheder for at forbedre deres virksomheds aktiviteter. Han siger: "Vi har nu taget de første skridt i forbindelse med fjernservices, og der er mange nye vedligeholdelsesprodukter og -services i støbeskeen". /ins


Billedtekst 1:

Konecranes udvikler TRUCONNECT-familien af fjernservices, der giver kunderne mulighed for at gøre optimal brug af deres løfteanordninger. De først lancerede services er TRUVIEW og TRUCARE.
© Konecranes Service Oy


Billedtekst 2:

Antallet af aktive TRUVIEW-forbindelser stiger hele tiden. Dataene indsamles fra hele verden, analyseres automatisk og indgår i letforståelige rapporter i fjerncentrene.
© Konecranes Service Oy

Om Konecranes:

Konecranes er en af verdens førende grupper inden for Lifting Businesses™, der servicerer mange forskellige kunder inden for bl.a. produktions- og procesindustrien, skibsværfter, havne og terminaler. Konecranes leverer produktivitetsforbedrende løfteløsninger samt services til løfteudstyr og maskinværktøj af alle fabrikater. I 2010 nåede gruppens salg op på 1.546 millioner euro. Gruppen har næsten 11.200 medarbejdere på 578 lokationer i 46 lande. Konecranes er opført på NASDAQ OMX Helsingfors (symbol: KCR1V).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Jens Flesner
Adm. direktør
Konecranes A/S

Baldersbuen 15 A
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

Tlf. +45 7022 3637
Mob +45 2362 5694
E-mail: jens.flesner@konecranes.com
www.konecranes.com

Press release images


Konecranes is developing a family of remote services, TRUCONNECT, to help customers make optimal use of their lifting devices. The first services launched are named TRUVIEW and TRUCARE.

The number of active TRUVIEW connections is continuously rising. The data are gathered worldwide and automatically analyzed and compiled for clear reports in the remote centers.

The number of active TRUVIEW connections is continuously rising. The data are gathered worldwide and automatically analyzed and compiled for clear reports in the remote centers.

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications